CQ – het casu quotiënt

Een van de ken­merken die ons mensen als dier­soort type­ert is dat we er onze hand niet voor omdraaien om onszelf met van alles en nog wat te com­pli­menteren. Zo vin­den we van onszelf dat we nogal intel­li­gent zijn, in tegen­stelling tot bijvoor­beeld een mar­mot. Ooit een mar­mot een son­net van Shake­speare zien lezen? Juist.

(Hoewel… wan­neer heb jij voor het laatst een son­net van Shake­speare gelezen? Het is alleszins de moeite waard.)

Lees verder CQ – het casu quotiënt

Taalterm van de week: Letterwoord

De taal­term van deze week, let­ter­wo­ord, lijkt een beet­je op pop­corn. Op het eerste gezicht is hij klein en overzichtelijk, maar als je er met wat meer aan­dacht naar kijkt, dan ploft hij open en onthult hij wat er bin­nenin ver­stopt zat.

Lees verder Taal­term van de week: Let­ter­wo­ord

Taalterm van de week: Initiaalwoord

De taal­term van deze week, ini­ti­aal­wo­ord, heeft het niet van een vreemde. Sterk­er nog, elk stuk­je van zijn DNA komt van een van zijn oud­ers – en soms zijn dat er best veel. Soms rolt hij soe­pelt­jes van de tong, en vaak voelt hij zó vertrouwd aan dat je niet eens meer weet wie zijn naamgev­ers ook alweer waren.

Lees verder Taal­term van de week: Ini­ti­aal­wo­ord

Taalpopcorn

We zijn er zo aan gewend om dag in, dag uit afko­rtin­gen te gebruiken in onze volzin­nen, dat we er nauwelijks nog bij stil­staan hoe hand­ig ze zijn. Stel je voor dat je elke keer voluit “belast­ing toegevoegde waarde”, “hoger alge­meen voort­gezet onder­wi­js”, “Konin­klijke Lucht­vaart­maatschap­pij” en “Noord-Atlantis­che Ver­drag­sor­gan­isatie” zou moeten zeggen, en niet het gemak van btw, havo, KLM en Navo zou hebben.

Lees verder Taalpop­corn