M.b.t. ANFSCD e.a.

Er zijn van die verbindende uit­drukkin­gen die je met enige regel­maat tegenkomt in brieven, rap­porten, memo’s en andere tek­sten. Uit­drukkin­gen zoals “met betrekking tot”, “ten beho­eve van”, “in tegen­stelling tot” en “in plaats van”.

Als deze woord­com­bi­naties vaak geschreven wor­den, betekent dat ook dat je ze vaak leest, en dat kost tijd. Veel schri­jvers willen je die moeite besparen en mak­en daarom graag gebruik van afko­rtin­gen zoals m.b.t., t.b.v., i.t.t. en i.p.v. Maar is dat echt zo slim als het lijkt?

Verder lezen M.b.t. ANFSCD e.a.

Taalterm van de week: Backroniem

De taal­term van deze week, back­ro­niem, doet graag zijn best om erbij te horen. Hij is er niet vies van om zichzelf een beet­je te plooien en strekken, om zo aansluit­ing te vin­den bij zijn grote voor­beelden. Dat hij daarmee miss­chien iets van zijn authen­ticiteit opof­fert, neemt hij graag op de koop toe.

Verder lezen Taal­term van de week: Back­ro­niem

CQ – het casu quotiënt

Een van de ken­merken die ons mensen als dier­soort type­ert is dat we er onze hand niet voor omdraaien om onszelf met van alles en nog wat te com­pli­menteren. Zo vin­den we van onszelf dat we nogal intel­li­gent zijn, in tegen­stelling tot bijvoor­beeld een mar­mot. Ooit een mar­mot een son­net van Shake­speare zien lezen? Juist.

(Hoewel… wan­neer heb jij voor het laatst een son­net van Shake­speare gelezen? Het is alleszins de moeite waard.)

Verder lezen CQ – het casu quotiënt

Taalterm van de week: Letterwoord

De taal­term van deze week, let­ter­wo­ord, lijkt een beet­je op pop­corn. Op het eerste gezicht is hij klein en overzichtelijk, maar als je er met wat meer aan­dacht naar kijkt, dan ploft hij open en onthult hij wat er bin­nenin ver­stopt zat.

Verder lezen Taal­term van de week: Let­ter­wo­ord