Taalterm: Letterwoord

De taal­term van deze week, let­ter­wo­ord, lijkt een beet­je op pop­corn. Op het eerste gezicht is hij klein en overzichtelijk, maar als je er met wat meer aan­dacht naar kijkt, dan ploft hij open en onthult hij wat er bin­nenin ver­stopt zat.

Definitie

Een let­ter­wo­ord is een afko­rt­ing die je uit­spreekt als een gewoon woord, in plaats van als een serie letters.

Een meer tech­nis­che term voor let­ter­wo­ord is: acroniem. Oplet­tende lez­ers zullen zich herin­neren dat dat woord ook al eens de Taal­term van de Week is geweest, en wel in dit artikel.

Voorbeelden

  • Onze zoon gaat stud­eren aan de VU.
  • Ga jij je ogen ook lat­en laseren?
  • Ik ben de pincode van mijn simkaart ver­geten.
  • Zullen we om twee uur afspreken bij de HEMA?

Voor de volledigheid: de let­ter­wo­or­den in deze voor­beelden staan voluit voor:

Vrije Univer­siteit
light ampli­fi­ca­tion by stim­u­lat­ed emis­sion of radi­a­tion
persoon­lijk iden­ti­fi­catienummer
subscriber iden­ti­ty module
Holland­sche Eenhei­d­spri­jzen Maatschap­pij Amster­dam

Etymologie

Deze term is een recht­toe rech­taan samen­stelling van zijn logis­che onderdelen:

  • let­ter (teken in het alfa­bet) + woord (kle­in­ste betekenis­dra­gende taaleenheid)

Dat lijkt op het eerste gezicht miss­chien een wat bevreem­dende verk­lar­ing, want alle woor­den bestaan immers uit let­ters! Maar de truc is hier dat elk van die let­ters zelf weer afkom­stig is uit een ander woord, en dat daarmee het let­ter­wo­ord wordt opgebouwd.

Weetje

Spreek je de let­ters in een afko­rt­ing wél een voor een uit, dan noem je dat een ini­ti­aal­wo­ord.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties