Sexier vs. sexyer

Het is natu­urlijk best leuk als je sexy bent. Maar stel je voor dat er iemand is die daar nog beter in is dan jij. Is die per­soon dan “sex­i­er”? Of miss­chien “sexy­er”? Of mag het alle­bei? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Als de ene taal ter­men overneemt uit een andere taal, ontstaat er vaak een mix van spellingsvor­men, met daarin ele­menten uit bei­de taaltradities.

Betekenis en gebruik

 • Sexy is een bijvoeglijk naam­wo­ord waarmee je iets of iemand omschri­jft die sek­sueel prikke­lend of ero­tisch aantrekke­lijk is.
 • De trap­pen van vergelijk­ing zijn: sexy, sexy­er en sexyst (of meest sexy).
 • Sex­i­er is de ver­gro­tende trap van sexy in het Engels.

Voorbeelden

 • Vind jij Brigitte Bar­dot sexy­er dan Clau­dia Cardinale?
 • In een jurk voel ik me alti­jd sexy­er dan in een spijkerbroek.
 • Noth­ing makes a woman sex­i­er than a pair of high heels.

Even opletten

Vanaf de jaren vijftig is het Engelse woord sex steeds pop­u­laird­er gewor­den in het Ned­er­lands. We kenden toen al wel het woord sekse, dat al vanaf de 16e eeuw vanu­it het Frans (sexe) in het Ned­er­lands was gekropen.

Al snel is de spelling van sex verned­er­landst tot seks. Ver­wante woor­den zoals sek­sueel, sek­sen, sek­sisme en sek­suolo­gie kre­gen ook alle­maal de spelling met ‑ks‑, net als sekse en seks.

Een uit­zon­der­ing op die regel is het woord sexy, dat zijn Engelse x behield. Maar voor de rest is het in de Ned­er­landse spelling behan­deld alsof het een “gewoon” Hol­lands bijvoeglijk naam­wo­ord was – en de ver­gro­tende trap kreeg dus na de y de gebruike­lijke ‑er eraan vastgeplakt.

De Engelse spellingsregel dat in woor­den zoals hap­py, yum­my en corny de y in de ver­gro­tende en overtr­e­f­fende trap ver­bo­gen wordt tot een i (hap­pi­er, yum­mi­est en cornier) is hier sim­pel­weg niet van toepassing.

Weetje

Bij een aan­tal andere woor­den, die pas lat­er vanu­it het Engels in het Ned­er­lands zijn opgenomen, is de Engelse x in sex ook behouden. Daar­bij hebben we gewoon de Engelse spelling in haar geheel overgenomen, met hoog­stens een weggevallen spatie.

Denk aan ter­men zoals: sex­ting en sexap­peal (ja, dat is één woord in het Nederlands).

Bonus-weet­je:
Er zijn nog een paar Engelse leen­wo­or­den die eindi­gen op een y en die op dezelfde manier ver­bo­gen wor­den in de Ned­er­landse trap­pen van vergelijk­ing. Een paar voorbeelden:

 • hap­py → hap­py­er, hap­pyst (of meest hap­py)
 • arty → arty­er, artyst (of meest arty)
 • lucky → luck­y­er, luck­yst (of meest lucky)
 • classy → classy­er, classyst (of meest classy)
 • tricky → trick­y­er, trick­yst (of meest tricky)

Voor de goede orde: dit is hoe het offi­cieel moet. Maar ik denk dat veel Ned­er­landse lez­ers deze schri­jfwi­jzen er nog steeds vreemd uit vin­den zien…

Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Gerard Jager

Ik houd me liev­er aan de Webster :
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexy

gnjager

Nee, hoewel ik dat niet stan­daard doe. Ik gebruik voor­namelijk de spelling die ik 75 jaar gele­den heb geleerd met wat ik beschouw als ver­be­terin­gen die zij sinds­di­en heeft onder­gaan. Lang niet alle van de Taalu­nie dus, die wel kod­dig uit de hoek kan komen maar vaak niet oogt.