TVDW: Litotes

De taal­term van deze week, litotes, gaat liev­er niet recht­streeks op zijn doel af. Dat is veel te makke­lijk. Liev­er neemt hij eerst een stap in de ver­keerde richt­ing, om ver­vol­gens recht­som­keert te mak­en en alsnog de juiste kant op te gaan.

Definitie

Een litotes is een sti­jl­figu­ur waar­bij je, in plaats van iets direct te zeggen, het tegen­overgestelde ontkent.

Voorbeelden

  • De bijw­erkin­gen van dit medici­jn zijn niet triv­i­aal.
  • De sug­gestie van Pim is geen onaardi­ge oploss­ing.
  • Ik ben daar niet rouwig om.

Etymologie

Dit is van oor­sprong een Griekse term, die vanaf de 18e eeuw ook in het Ned­er­lands wordt gebruikt.

  • litotes (een­voud), van litos (glad, zon­der opsmuk)

Weetje

Kan je raden wat het meer­voud is van litotes? Je moet gewoon de regels vol­gen: één bes, twee bessen. Eén litotes, twee litotessen. Maar een beet­je vreemd ziet dat er wel uit…

Wat vind jij?