Oliebol vs. krentenbol

Elk jaar ver­schi­j­nen ze weer in de schap­pen bij de super­markt (als mix of kant-en-klaar) en in kraam­p­jes op het plein: oliebollen! En dan kun je ook nog kiezen of je een recht­toe rech­taan oliebol wilt, of een extra lekkere krenten­bol. Maar wacht even, was een krenten­bol niet al lang iets heel anders: gewoon een brood­je met rozijnen?

Waar hebben we het over?

Een bol is om te begin­nen een dried­i­men­sion­ale wiskundi­ge vorm, maar in het land van de culi­naire cre­aties is de ene bol de andere niet. En tot groot ver­dri­et van de wiskundi­gen zijn geen van die “bollen” per­fect bolvormig.

Betekenis en gebruik

  • Een oliebol is een bolvormige lekkernij gemaakt van gefritu­urd beslag. Oliebollen zijn met name pop­u­lair rond oud en nieuw.
  • Een krenten­bol is een klein rond brood­je gemaakt van gebakken deeg waarin krenten of roz­i­j­nen ver­w­erkt zijn. Krenten­bollen zijn het hele jaar door populair.

Je kunt de term krenten­bol ook tegenkomen als manier om een oliebol met krenten of roz­i­j­nen te onder­schei­den van een “gewone” oliebol. Toch zullen veel mensen zo’n oliebol-met-krenten gewoon een “oliebol” noemen.

Voorbeelden 

  • Ste­fan bakt alti­jd zijn eigen oliebollen voor de jaarwisseling.
  • Het wordt een lange autorit, dus pak ook maar wat krenten­bollen met kaas in voor de kinderen.
  • Wilt u poed­er­suik­er op uw krenten­bollen?

Even opletten

Je zag het miss­chien al in een van de voor­beelden: oliebollen hebben de eige­naardigheid dat je ze “bakt” in olie, ook al wor­den ze eigen­lijk gefrituurd. 

Dat ligt overi­gens meer aan het woord bakken dan aan de oliebollen zelf. Ook in recepten voor kroket­ten, frikan­dellen en andere fritu­urkost wordt vaak gespro­ken over “bakken”, miss­chien omdat dat min­der onge­zond klinkt.

Weetje

Een enkele keer kom je puris­ten tegen die eraan vasthouden dan een krenten­bol die met roz­i­j­nen is bereid hele­maal geen krenten­bol is, maar een “roz­i­j­nen­bol”. Dat kan dan zow­el voor het brood­je gelden als voor de oliebol-mét.

Maar een krent is gewoon een roz­i­jn die is gemaakt (lees: gedroogd) van een wat klein­er druiv­en­ras. De meeste mensen staan niet vaak stil bij dit ver­schil, zek­er als de gedroogde vrucht in kwest­ie ook nog ver­w­erkt is in een gefritu­urde klont beslag of een gebakken bol­let­je deeg.

Wat vind jij?