Math vs. maths

De Engelse woor­den math en maths zijn tweel­ingzus­jes waar­van de een een net iets lan­gere neus heeft (of een net iets grotere kont, afhanke­lijk van hoe je je deze metafoor inbeeldt). Ze beteke­nen het­zelfde, maar toch zijn ze niet iden­tiek in gebruik. Waar hem dat ver­schil in zit? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Soms maakt een ver­schil in spelling min­der uit dan je denkt – en soms is dat ook om een andere reden dan je dacht.

Betekenis en gebruik

  • Math is een verko­rte ver­sie van het Engelse woord voor wiskunde, math­e­mat­ics.
  • Maths is een verko­rte ver­sie van het Engelse woord voor wiskunde, math­e­mat­ics.

Wacht eens even, zeg je nu. Is er dan totaal geen ver­schil? Nou…

In het Amerikaans-Engels is math veel gebruike­lijk­er dan maths; en in het Brits-Engels is dat pre­cies andersom.

Dit is geen kwest­ie van goed of fout. Bei­de ver­sies zijn in bei­de Engelsen accept­abel. Maar je springt er wel een beet­je uit als je in de VS over maths spreekt, of in Groot-Brit­tan­nië over math.

Voorbeelden 

  • I was nev­er very good at math/maths at school.
  • Galileo said that the book of nature is writ­ten in the lan­guage of math/maths.

Even opletten

Het lijkt een beet­je alsof math enkelvoud is en maths meer­voud, maar dat is niet zo.

Toch hoor je soms nog het argu­ment dat math­e­mat­ics meer­voud is (want het eindigt op een s), en dat daarom mathsde voorkeur heeft. Maar math­e­mat­ics is een zoge­naamde mass noun, een zelf­s­tandig naam­wo­ord waarmee je iets omschri­jft dat één groot geheel vormt en oneindig deel­baar is. Woor­den zoals elec­tric­i­ty en hope zijn ook mass nouns.

Een mass noun is per defin­i­tie ontel­baar, en daarom kan maths geen meer­voud zijn. Het­zelfde geldt voor woor­den als physics en seman­tics.

Weetje

Het woord math­e­mat­ics voert uitein­delijk – via het Oud­franse math­e­ma­tique, het Lati­jnse math­e­mat­i­ca en het Griekse math­e­matike tekhne (“wiskundi­ge vaardigheid”) – terug op het Griekse woord math­e­matos, dat “ken­nis” of “rekenkunde” betekent.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties