Enquire vs. inquire

De Engelse woorden enquire en inquire verschillen maar één letter, en ze betekenen ook bijna hetzelfde. Of misschien zelfs helemaal hetzelfde. Het hangt er een beetje van af aan wie je het vraagt.

Waar hebben we het over?

Van sommige woorden ontstaan spellingsvarianten die naast elkaar blijven bestaan. De betekenis overlapt dan meestal, maar soms zijn er ook subtiele verschillen.

Betekenis en gebruik

  • Enquire is een werkwoord dat betekent: navragen, onderzoeken, inlichtingen inwinnen.
  • Inquire is een werkwoord dat betekent: navragen, onderzoeken, inlichtingen inwinnen.

Bij beide werkwoorden hoort een zelfstandig naamwoord waarin je hetzelfde spellingsverschil terugziet: enquiry of inquiry.

Zoals je ziet, delen deze woorden dezelfde betekenis. Zijn er dan geen verschillen? Jawel! Daarover hieronder meer. Maar eerst een paar voorbeeldzinnen.

Voorbeelden

  • Jessica enquired if Marie still had her birth certificate.
  • To inquire after job openings, please email us.
  • For further enquiries, please refer to our service desk.
  • The minister will be making an inquiry into these allegations of fraud.

Even opletten

De vuistregel is: enquire en inquire zijn min of meer onderling uitwisselbaar. Toch zijn er twee verschillen in gebruik waar je rekening mee kunt houden.

Eén: in het Brits-Engels zul je eerder enquire tegenkomen, en in het Amerikaans-Engels inquire. Dit is geen zwart-wit onderscheid, maar meer een historische tendens.

Twee: veel taalgebruikers geven de voorkeur aan enquire voor de algemene betekenis van “vragen”/“navragen”, en gebruiken inquire voor de meer specifieke betekenis van “formeel onderzoeken”/“nader bestuderen”. (Zie bijvoorbeeld de laatste twee voorbeelden hierboven.)

Weetje

Zowel enquire als inquire stammen af van het Middelengelse woord enqueren. (Let op! Je ziet daarin dezelfde -en uitgang die we in het Nederlands nog steeds aan het einde van onze werkwoorden hebben, maar die in het Engels inmiddels is weggevallen.)

Het Engels heeft dit woord overgenomen van het Oudfrans (enquerre), wat weer voortkomt uit het Latijnse inquirere (nazoeken, bestuderen). Gaandeweg is de Engelse spelling meer in lijn gebracht met het Latijnse origineel.

Eerst is de middelste e een i geworden: enquere(n) ​→ enquire. Daarna is ook de eerste e in een i veranderd: enquire ​→ inquire. Deze veranderingen hebben in de 13e en 14e eeuw plaatsgevonden, en beide vormen hebben sindsdien zij aan zij bestaan.

Wat vind jij?