Discrete vs. discreet

Het is een goed idee om de Engelse woor­den dis­crete en dis­creet duidelijk uit elka­ar houden. Maar je hoeft gelukkig niet uit te kijken met wie je daarover spreekt. Oftewel: alle reden om door te lezen!

Waar hebben we het over?

Deze homo­fo­nen klinken niet alleen het­zelfde, ze hebben ook nog eens dezelfde ety­molo­gie, van het Lati­jnse dis­cernere (onder­schei­den). Een tijd lang waren ze onder­ling uitwissel­baar, maar na ca. 1600 zijn ze gaan­deweg echt twee ver­schil­lende din­gen gaan betekenen.

Betekenis en gebruik

  • dis­crete betekent: afzon­der­lijk, los of verschillend
  • dis­creet betekent: dis­creet, onop­val­lend of tactvol

Voorbeelden

  • Don’t blame Mark’s poor grades on his dyslex­ia; those are dis­crete problems.
  • Moth­er doesn’t know about Gemma’s ill­ness yet, so please be dis­creet.
  • There are many dis­crete rea­sons why it is, in gen­er­al, wise to be dis­creet.

Even opletten

Het is niet moeil­ijk om deze begrip­pen uit elka­ar te houden. Het Engelse dis­creet betekent namelijk het­zelfde als het Ned­er­landse dis­creet. Dezelfde spelling, dezelfde beteke­nis. Dis­crete is dan het buiten­been­t­je, en die is dus ver­schil­lend en staat apart.

Weetje

Het Ned­er­landse dis­creet heeft ook nog een andere, meer tech­nis­che beteke­nis in de wiskunde. Van Dale definieert dat als “slechts een eindig aan­tal waar­den kun­nende aan­nemen”. Denk aan bepaalde wiskundi­ge waar­den die zich niet op een con­tin­uüm bevin­den, maar óf het een, óf het ander moeten zijn.

SaveSave

SaveSave

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties