Taalterm van de week: Stokletter

De taal­term van deze week, stok­let­ter, zoekt het graag hogerop. Je kunt wel gewoon net­jes op of onder het maaiveld bli­jven – maar daar valt niet zo veel te beleven, vin­dt hij. Wil je er echt uit­sprin­gen, dan reik je naar de ster­ren.

Definitie

Een stok­let­ter is een druk­let­ter waar­van een deel (de “stok”) boven de x-hoogte uit­steekt.

Voor­beelden van stok­let­ters zijn b, d, f, h, k, l en t.

Voorbeelden

  • De let­ters a, c, e, g, i, j, m, n, o, p, q, r, s, u, v, w, x, y en z hebben geen stok.
  • Geen enkele klink­er is een stok­let­ter.

Etymologie

De samen­stelling van deze taal­term is even func­tion­eel als vanzelf­sprek­end:

  • stok (lang­w­er­pig uit­steek­sel) + let­ter

Weetje

Het toepassen van stokken en staarten in druk­let­ters is een manier om gedruk­te tek­sten makke­lijk­er lees­baar te mak­en. De vari­atie in let­ter­vor­men maakt het herken­nen van indi­vidu­ele let­ters een­voudi­ger.

Wat vind jij?