Taalterm van de week: Pseudoniem

De taal­term van deze week, pseudoniem, is hele­maal niet ver­legen. Inte­gen­deel, hij treedt juist graag in de open­baarheid – in tegen­stelling tot zijn eige­naar, die wat meer beschei­den is.

Definitie

Een pseudoniem of schuil­naam is een naam die iemand gebruikt als auteur of voor een andere open­bare ver­schi­jn­ing, in plaats van zijn of haar echte naam.

Voorbeelden

  • Vroeger gebruik­ten veel vrouwelijke schri­jf­sters een man­nelijk pseudoniem.
  • Mar­i­lyn Mon­roe was het pseudoniem van Nor­ma Jean Baker.
  • Drs. P, J. Bern­lef, Bel­cam­po en Luce­bert zijn alle­maal pseudoniemen.

Etymologie

Wij leen­den dit woord uit het Frans (pseu­do­nyme); de wor­tels komen uit het Grieks:

  • peu­do- (onwaar) + ono­ma (woord)

Weetje

Een pseudoniem lijkt een beet­je op een alter ego. Dat is een per­son­age in een ver­haal dat erg lijkt op de schri­jver zelf, of dat gebruikt wordt om zijn of haar denkbeelden te verwoorden.

Wat vind jij?