Taalhoroscoop 2020

Wat zal het nieuwe taal­jaar ons bren­gen? Over 366 dagen (want dit is een schrikkel­jaar!) kun­nen we de bal­ans opmak­en, maar gelukkig kri­jg je hier alvast een vooruit­b­lik met de enige echte offi­ciële authen­tieke onver­val­ste Taalei­doscoop Taal­horoscoop 2020!

(Dis­claimer: deze taal­horoscoop werkt pre­cies even goed als elke andere horoscoop.)


Steenbok

De lij­dende vorm is geen lij­densweg, en een sex­tet is lang niet zo span­nend als het klinkt. Een Steen­bok is meestal heel autonoom, maar zek­er geen autoniem. Toch moet je alti­jd op je hoede bli­jven voor palimpses­ten. Ver­war je inter­punc­tie niet met een leverpunctie.


Waterman

In de liefde zijn Water­man­nen vaak stemhebbend, maar hét antwo­ord hebben ze zelden in huis. Voor een goed boek ben je alti­jd te por­ren, dus durf “ja” te zeggen als iemand met zijn eigen man­u­script komt aanzetten. Je kunt niet alti­jd ander­mans prob­le­men fiksen.


Vissen

Een Vis zoekt zelden zijn eigen antithese. Jij houdt het liev­er har­monieus en speelt graag je eigen rol. Voor ban­geriken heb je geen geduld, maar luis­ter vooral naar het vakantiead­vies van een ital­iek. In de week voor je ver­jaardag maak je grote kans op een mondegreen.


Ram

Schri­jf niet je eigen grafdicht, Ram! Zo’n anti­cli­max jaagt mensen weg – inclusief die grote pale­ografis­che liefde waar je al zo lang op wacht. Bedek elke iso­colon met de man­tel van je gulle hart, want echte hart­stocht kent geen dialect. Wat je ook doet, wees geen minuskel.


Stier

Als Sti­er ben je erg blij met je huis­je-boom­p­je-beestje, maar zet je schrap voor een aan­bod om te gaan emi­gr­eren. Je wilt daar natu­urlijk goed over nadenken, want jij laat geen samen­trekking aan het toe­val over. Zet je gedacht­en op papi­er en denk aan je katafoor.


Tweelingen

Tweelin­gen meten hun passie niet in Cel­sius maar in stro­fen. Wijs gewor­den door je anteceden­ten, weet jij al dat var­iëteit alles is. Als je zeug­ma maar goed zit. Elke uitdag­ing kan je met duck tape aan­pakken, maar voor min­der dan een kwa­tri­jn doe je het niet.


Kreeft

Dé reden voor een Kreeft om op safe te spe­len is dat een ton aan ver­ant­wo­ordelijkheid iets is wat je koste wat het kost ver­mi­jdt. Aan jou is geen nosisme besteed, dus houd je gedeisd deze zomer en ver­mi­jd riskant gedrag. Druk je snor, dan hoef je niet te waxen.


Leeuw

Of het nu twee­jaar­lijks is of twee keer per jaar, een Leeuw als jij leest het lief­st zijn grote­mensen­boeken op de wc. Snu­it alti­jd je neus voor­dat je de trap­pen van vergelijk­ing bek­limt. Let bij volle maan extra goed op je cliticum: wie weet smaakt het naar meer!


Maagd

Man­nelijke Maag­den in de regio Den Bosch kun­nen het best op een 16e van de maand uit de let­terkast komen. Voor de dames geldt: liev­er een echte her­tog dan een neppe pseude­pigraaf. Heb je de ware gevon­den? Maak het dan per­for­matief officieel.


Weegschaal

Weegschalen voe­gen graag de daad bij het voeg­wo­ord. Jij herkent direct de col­le­ga die het niet droog houdt bij Bam­bi, maar houd je syllep­sis voor jezelf. Niet iedereen waardeert een peri­staltische per­ifrase, maar door een beam­er te bea­men kom je een heel eind.


Schorpioen

Of je nou wel of geen cod­i­cil hebt, als patron­ieme Schor­pi­oen houd je je het lief­st aan het donor­principe. Ver­mi­jd verko­rtin­gen als het kan, al zul je tit­tels nooit hele­maal kun­nen uit­ban­nen. Vergeet niet: als de codex het dessert is, dan zing jij een octaaf­je hoger.


Boogschutter

Jij hebt je liefde het lief­st excit­ing en smoky, Boogschut­ter. Met een afko­rt­ing laat jij je niet afschep­en – het is de hele oliebol of niets. Zelfs voor een apo­siope­sis deins je niet terug, maar let op! Aan de incip­it kun je al zien of het een bli­jvert­je is of niet.

Gelukkig nieuw­jaar allemaal!


*De ico­nen op deze pag­i­na zijn van Roundi­cons via Flati­con

Wat vind jij?