Leaseauto vs. lease-auto

Het woord lease eindigt op een klinker en het woord auto begint er met een. Moet je dan in “lease+auto” een streepje zetten om de twee delen van de samenstelling uit elkaar te houden?

Waar hebben we het over?

De spelling van een taal is vastgelegd in regels, en vaak ook uitzonderingen op die regels. Maar het is niet altijd makkelijk om te weten wanneer zo’n uitzondering van toepassing is.

Betekenis en gebruik

  • Een leaseauto is een auto die je niet koopt, maar via een leasemaatschappij huurt.
  • Lease-auto is een foutieve spelling van leaseauto.

De verleiding om “lease-auto” te schrijven is begrijpelijk: het lijkt alsof deze samenstelling in het midden zogenaamde “botsende klinkers” heeft. Maar een e gevolgd door een a geldt niet als klinkerbotsing.

Er zijn meer woorden waarin de e+a combinatie in een samenstelling voorkomt, zoals je ziet in de voorbeelden hieronder.

Voorbeelden

  • Morgen komt mijn nieuwe leaseauto
  • De regio heeft sinds het autonomieakkoord een meer zelfstandig bestuur.
  • Softwareagenten zoals chatbots worden steeds slimmer.

Even opletten

Er is sprake van klinkerbotsing als de achter elkaar geschreven klinkers samen een andere klank vormen dan bedoeld is, en er dus verwarring zou kunnen zijn over de uitspraak. In zo’n geval geldt een uitzondering op de grondregel dat je samenstellingen aan elkaar schrijft, en plaats je een liggend streepje tussen de woorddelen.

Bijvoorbeeld: een e gevolgd door een u lees je als “eu”, en de neiging is dan om dat uit te spreken als de middelste klank in deur. In een woord als software-update is dat juist niet de bedoeling, en daarom plaats je een streepje tussen de beide delen van de samenstelling.

Weetje

Bij de volgende combinaties is er sprake van klinkerbotsing:
a+a, a+e, a+i, a+u, e+e, e+i, e+u, i+e, o+e, o+i, o+o, o+u, u+i, u+u

En bij deze combinaties is er géén klinkerbotsing:
a+o, e+a, e+o, i+a, o+a, u+a, u+e, ij+i, ij+ij, a+y, y+a, y+e, y+i, y+u

Een geval apart is de combo i+j. De j is weliswaar geen klinker, maar komt wel voor in de lettercombinatie ij, die klinkt als ei. Daarom zet je in een woord als ski-jack toch een streepje, om uitspraakverwarring te voorkomen.

Wat vind jij?