Fish vs. fishes

Het meer­voud van fish is… fish­es, toch? Klopt, maar het meer­voud van fish is óók fish. Kan je die twee vor­men zomaar door elka­ar gebruiken? Niet echt. We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Van som­mige woor­den bestaat meer dan één meer­voudsvorm. Soms over­lapt de beteke­nis, maar het kan ook zijn dat er een ver­schil in gebruik is.

Betekenis en gebruik

  • Fish is het enkelvoud én het meer­voud van het Engelse woord voor vis.
  • Fish­es is een afwijk­ende meer­voudsvorm van fish die soms gebruikt wordt om meerdere vis­soorten aan te duiden.

Je kunt fish­es dus zien als een syn­on­iem voor species of fish. Je zult deze vorm eerder tegenkomen in een meer formele of weten­schap­pelijke con­text.

Voorbeelden

  • You have only one fish in your fish tank – do you think he’s lone­ly?
  • I used to have many more fish, but the rest of them died.
  • The diver­si­ty of fish­es in the Great Bar­ri­er Reef is drop­ping.

Even opletten

Het woord fish­es heeft nóg een beteke­nis, en wel als ver­voeg­ing van het werk­wo­ord to fish in de eerste per­soon enkelvoud.

  • When he comes to vis­it, my broth­er always fish­es trout in the riv­er.

Verder kun je bei­de meer­voudsvorm ook bezit­telijk mak­en. En ze klinken dan ook nog eens het­zelfde, om de homo­fone ver­war­ring nog maar verder te ver­groten.

  • This fish’s col­oration is mag­nif­i­cent. [enkelvoud]
  • These fish’s fins are very big. [meer­voud]
  • I don’t think stricter poli­cies will to stop the destruc­tion of these fish­es’ [meer­voud]

Weetje

Als ezels­brugget­je kun je denken aan de titel van dit in de Verenigde Stat­en pop­u­laire kinder­boek: One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Het is makke­lijk te onthouden en je ziet meteen dat fish, ook zon­der de toevoeg­ing -es, al een meer­voud kan zijn.

Wat vind jij?