Ga ervan uit vs. ga er vanuit

Je kunt uit­gaan. Da’s redelijk overzichtelijk. Je kunt ook uit­gaan van iets. Dat maakt het al iets ingewikkelder. Maar als je ook nog er in de mix gooit, hoe rijg je dan al die woor­den aan elkaar?

Waar hebben we het over?

Bij het werk­wo­ord uit­gaan schri­jf je uit en gaan soms los van elka­ar. En ook er en van kan je aan elka­ar of los schri­jven. Dan kan het ver­war­rend zijn om ze alle­maal samen te voegen.

Betekenis en gebruik

  • In de hele uit­drukking, ervan uit­gaan, schri­jf je er en van aan elka­ar, en ook uit en gaan schri­jf je als één woord.
  • Als er + van of uit + gaan in de zin achter elka­ar staan, schri­jf je ze dus aan elka­ar. Alle andere com­bi­naties (zoals van + uit) schri­jf je los.

Voorbeelden

  • Zij kun­nen ervan uit­gaan dat alles goedkomt.
  • We gaan er maar van uit dat het feest doorgaat.
  • Ga jij ervan uit dat Sasha ook komt?

Even opletten

In een andere con­text kun je de voorzetsel­com­bi­natie van + uit wel degelijk aan elka­ar schri­jven. Maar dan horen de woor­den niet bij een werk­wo­ordelijke uit­drukking zoals uit­gaan van.

  • Dit ini­ti­atief kri­jgt vanu­it de hogeschool finan­ciële ondersteuning.

Weetje

Uit­gaan is óók een taal­term. Het betekent: eindi­gen op. Je kunt bijvoor­beeld zeggen dat het werk­wo­ord schri­jven in de hij-vorm uit­gaat op een t.

Wat vind jij?