Kip, ei, appel

Het gaat om de inhoud, natu­urlijk. En terecht wacht menigeen dez­er dagen met gepaste belang­stelling af wat er zal wor­den van de (in)formatieve besprekin­gen tussen de heren Rutte, Ver­ha­gen en Wilders. Er is een nieuw kabi­net in de maak en daar­bij draait het, zoals gezegd, om de inhoud.

Maar ja. Lat­en we toch maar even stil­staan bij de vorm. Want de meestal redelijk goedge­bek­te heer Wilders waarschuwde ons gis­teren dat er nog veel werk te doen is in de aan­loop naar Rechts Plus, met de woor­den, “Het is geen kip­pet­je-eit­je. Het moet nog wel gebeuren.”

Eh, Geert jon­gen… kip­pet­je-eit­je?

Toegegeven, het cor­rect toepassen van al die rare Ned­er­landse zegswi­jzen is niet, zullen we maar zeggen, appelt­je-eit­je. En als er spon­taan nieuwe taalvor­men ontstaan, is het niet alti­jd even makke­lijk om te zien wat er eerst was, de kip of het ei. Maar “kipp­t­je-eit­je”, dat is wel een beet­je een zacht­gekook­te uit­drukking, die schar­relt niet hele­maal lekker.

Kippetje?
Kip­pet­je?

Toch is het wel aardig om te kijken waar dit nieuw­ste ovum uit de PVV-leg­bat­ter­ij nu van­daan komt.

Wat de heer Wilders wilde zeggen was natu­urlijk appelt­je-eit­je. Dat is een vrij recente aan­winst in het Ned­er­lands, die niet veel oud­er is dan een paar decen­nia. Als appelt­je-eit­je het ei is, dan was de kip waarschi­jn­lijk een eit­je, in de zin van: iets wat heel makke­lijk is om te doen. En de haan was dan de uit­drukking voor een appel en een ei, “heel goedkoop”.

Appelt­je-eit­je was een deugdelijk bevrucht ei, en is dus niet in een uitsmi­jter beland. Het is nu een heuse kip gewor­den, die op haar beurt het gedrocht “kip­pet­je-eit­je” heeft gelegd. Maar hoezeer het haan­t­je Wilders ook zijn best doet, ik denk niet dat “kip­pet­je-eit­je” een grootse toekomst wacht; die is eerder geschikt voor een heer­lijk geïn­te­greerd omelet­je met veel allochtone kruiden.

Ten slotte: de vraag wat er eerst kwam (de kip of het ei), geldt als het spreek­wo­ordelijke ono­plos­bare raad­sel. Toch is wel degelijk een antwo­ord op deze vraag – het ei kwam eerst. Want de eerste kip moet wel uit een ei gekropen zijn. Het feit dat dat ei gelegd werd door een evo­lu­tion­aire voor­ganger die net-niet-kip was, doet daar niets aan af.

Makke­lijk toch? Appeltje-kippetje!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties