Donut vs. doughnut

Je hebt ze in alle soorten en mat­en. Van mini tot jum­bo, van gesuik­erd tot geglazu­urd, van vanille tot choco­la. Met of zon­der ver­siersels erop… Hoe dan ook: donuts. Of moet dat toch dough­nuts zijn?

Waar hebben we het over?

Als er meerdere spellin­gen bestaan voor het­zelfde woord, is het vaak zo dat een van die twee een ver­sim­pelde vorm is van de andere, oud­ere term.

Betekenis en gebruik

  • Donut is een vereen­voudigde vorm van het woord dough­nut.
  • Een dough­nut is een gefritu­urde deeg­bal, meestal in de vorm van een ring.

Let op! In het Ned­er­lands is ‘donut’ veruit de favori­ete spelling. Maar dit is een Engelse TaalTip, dus we kijken nog even verder.

Voorbeelden

  • It’s a cliché that all police­men like donuts.
  • It’s a cliché that no police­women like dough­nuts.

De bei­de vor­men zijn dus onder­ling uitwissel­baar. Maar dough­nut geldt nog steeds als de “meer cor­recte” spelling.

Even opletten

De term dough­nut bestaat al sinds 1809, en de vorm donut sinds het begin van de 20e eeuw. Maar die laat­ste spelling werd pas echt pop­u­lair nadat hij gebruikt werd in de merk­naam van de keten Dunkin’ Donuts, die in 1950 is opgericht.

Snoep to go!

Daar­na is donut steeds bred­er in gebruik gekomen, maar hij heeft nog steeds zijn oud­ere broert­je niet inge­haald.

Kijk maar naar deze Ngram van de fre­quen­tie waarmee bei­de vor­men gebruikt zijn:

Na 1950 begint ‘donut’ aan een opmars

Weetje

Het recept voor een dough­nut is niet heel anders dan dat voor een oer-Hol­landse oliebol. De vorm is natu­urlijk wél heel anders omdat er in een dough­nut een gat zit.

Er zijn in de VS ook zoge­naamde dough­nut holes die geen gat hebben en dus een soort mini-oliebol­let­jes zijn.

Mini-oliebol of dough­nut hole? (voor het recept: bron)

 

Wat vind jij?