Diagram Prize 2018: de vreemdste boektitel van het jaar

Een van de leuk­ste boeken­pri­jzen is elk jaar weer de Dia­gram Prize. Deze speelse award bekroont het boek met de vreemd­ste titel. Eerder keken we hier en hier al naar de win­naars van 2015 (Strangers Have The Best Can­dy), 2016 (Too Naked For the Nazis) en 2017 (The Com­muter Pig Keep­er: A Com­pre­hen­sive Guide to Keep­ing Pigs when Time is your Most Pre­cious Com­mod­i­ty).

Vorig jaar is de uitreik­ing ken­nelijk aan mijn aan­dacht ont­glipt, want we hebben er hier geen aan­dacht aan besteed. Dus hier alsnog: wie heeft de Dia­gram Prize voor 2018 gewonnen?

Shortlist

Allereerst de nom­i­naties. Dit zijn de boeken die voor 2018 op de short­list stonden:

  • Are Gay Men More Accu­rate in Detect­ing Deceits? – door Hoe-Chi Angel Au
  • Call of Nature: The Secret Life of Dung – door Richard Jones
  • Equine Dry Needling – door Cor­nelia Klarholz en Andrea Schachinger
  • Jesus on Gar­den­ing – door David Muskett
  • The Joy of Water­boil­ing – van de Duitse uit­gev­er Achse Verlag
  • Why Sell Tacos in Africa? – door Paul Oberschneider

Je ziet het al: de selec­tie is even gevarieerd als amu­sant. Alles zit erin, van weten­schap­pelijk onder­zoek in de psy­cholo­gie tot alter­natieve dier­ge­neeskunde tot busi­nessstrate­gie tot een verza­mel­ing metaforische religieuze preken.

De dames en heren bij het vak­blad The Book­seller, dat de verkiez­ing organ­iseert, nemen zichzelf en deze award duidelijk niet al te serieus. Maar het tovert wel een glim­lach op je gezicht.

Winnaar

De Dia­gram Prize is een pub­liek­spri­js, waar­bij iedereen op de genom­i­neer­den kan stem­men. Afgelopen jaar kwam de vol­gende titel als win­naar uit de bus:

  • The Joy of Waterboiling

Dat ging niet hele­maal zon­der slag of stoot, want dit kleur­rijke koffi­etafel­boek is gro­ten­deels in het Duits geschreven. Maar nadat de organ­isatoren de regels er nog een op na had­den gelezen, bleek dat alléén de titel van het boek in het Engels hoeft te zijn, en daarmee was de eerste niet-Engel­stal­ige win­naar van de Dia­gram Prize een feit.

Of het boek vleugels heeft gekre­gen door zijn Dia­gram Prize weet ik niet, maar het feit bli­jft dat de uit­gev­er inmid­dels besloten heeft om ook een Engelse ver­sie te pro­duc­eren, dus in augus­tus van dit jaar uitkomt.

De volgende ronde

Overi­gens wil The Book­seller zichzelf wat duidelijk­er pro­fil­eren als de ini­tia­tor en spon­sor van deze pri­js. De naam is dan ook veran­derd in, voluit: de “Book­seller/Diagram Prize for Odd­est Title of the Year”. Maar in de volksmond en op deze site houden we het gewoon op Dia­gram Prize.

De nom­i­naties voor de pri­js van dit jaar (2019) zijn nog niet bek­end, maar we houden deze fraaie en amu­sante boeken­pri­js voor je in de gaten!

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties