Carousel vs. carrousel

Je ziet wel eens “car­rous­sel” voor­bijkomen, en ook “carous­sel”. Maar alle ver­sies met ‑ss- kun je ver­geten; die zijn fout. In het Ned­er­lands is het ook een­voudig: car­rousel is de enige juiste spelling. Maar in het Engels niet.

Waar hebben we het over?

Er zijn veel soorten Engels, die alle­maal in de loop der tijd op hun eigen manier ges­tandaardis­eerd zijn qua woor­den­schat, gram­mat­i­ca en spelling. Daar­van zijn Brits- en Amerikaans-Engels de meest promi­nente. Alle­bei ken­nen ze carousel én car­rousel.

Betekenis en gebruik

  • Carousel is de meest gang­bare spelling, in het Amerikaans-Engels en Brits-Engels.
  • Car­rousel komt in bei­de tal­en voor, maar is steeds de min­der gebruike­lijke vorm.

In bei­de gevallen betekent het in algemene zin: een machine of appa­raat met een band of plaat die din­gen in een cirkel ronddraagt.

Voorbeelden

  • At the fair, my daugh­ter want­ed to ride on the carousel six times.
  • You will find your lug­gage on bag­gage car­rousel

Omdat de beteke­nis iden­tiek is, zou je de schri­jfwi­jze in deze twee zin­nen ook om kun­nen draaien. Maar carousel bli­jft de voorkeursspelling.

Even opletten

In het eerste voor­beeld betekent carousel “draaimolen”, zoals op een ker­mis. In het Brits-Engels is in die beteke­nis het woord mer­ry-go-round gebruikelijker.

Weetje

Oor­spronke­lijk was een carousel een speels toer­nooi waarin mid­deleeuwse rid­ders te paard hun kun­sten ver­toon­den op een rond circuit.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties