Appel vs. appèl

Je kunt appels met peren vergelijken, maar hoe vergelijk je een appel met een appèl? Groene Spelling, Witte Spelling… wie moet je geloven? En is het schri­jven van appèl mét accent nu echt “fout”?

Waar hebben we het over?

In 1995 werd de zoge­naamde Nieuwe Spelling geïn­tro­duceerd. Een van de vele wijzigin­gen was het verd­wi­j­nen van het accent grave in appel.

Betekenis en gebruik

  • Een appel [klem­toon op de eerste let­ter­greep] is de vrucht van de appelboom
  • Een appel [klem­toon op de laat­ste let­ter­greep] is onder andere een hoger beroep, een hoor­baar sein voor mil­i­tairen, en een oproep/beroep (een appel doen aan/op…).

Voorbeelden

  • Mijn oma doet alti­jd een beet­je karde­mom in de appeltaart.
  • De gemeente doet een appel aan het gevoel van ver­ant­wo­ordelijkheid bij de burgers.

Even opletten

Zoals je ziet komt “appèl” niet voor in deze voor­beelden. In de nieuwe spelling die sinds 1995 de stan­daard is, bestaat die schri­jfwi­jze niet meer. Het Witte Boek­je staat deze spelling nog wel toe, maar de veilige keuze is toch om het accent voor­taan weg te laten.

Weetje

Het woord appel (oproep) komt uit het Frans. Denk aan appel­er, wat oproepen of opbellen betekent. In het Frans heeft appel ook geen accent, dus de nieuwe spelling is meer in lijn met het origineel.

Wat vind jij?