Affluent vs. effluent

De Engelse woor­den afflu­ent en efflu­ent lijken ver­dacht veel op elka­ar, en ze behoren niet direct tot het dagelijkse reper­toire van de gemid­delde niet-Engelssprek­ende. Reden te over dus om ze goed uit elka­ar te houden, want ze beteke­nen zek­er niet hetzelfde.

Waar hebben we het over?

Sterk ver­wante woor­den hebben vaak een vergelijk­bare beteke­nis, en in som­mige gevallen kan die “vergelijk­baarheid” zelfs de vorm van een tegen­stelling krijgen.

Betekenis en gebruik

Om te begin­nen hebben bei­de woor­den een aardrijk­skundi­ge betekenis.

 • Een afflu­ent is een kleinere toevo­er­stroom van een grote riv­i­er – een instromende zijriv­i­er of bijriv­i­er dus.
 • Een efflu­ent is een afvo­er­stroom, zoals een water­stroom uit een meer of rivier.

Daar­naast heeft efflu­ent nog een bredere “stroom”-betekenis.

 • Een efflu­ent kan ook een afval­stroom zijn uit een fab­riek of instal­latie. De term kan boven­di­en ver­wi­jzen naar het mate­ri­aal waaruit zo’n stroom bestaat – denk aan afval­wa­ter of riool­wa­ter, of aan rook uit een schoorsteen.

Maar dan ben je nog niet klaar: bei­de woor­den kun­nen ook een bijvoeglijk naam­wo­ord zijn.

 • Afflu­ent betekent “wel­varend”, “overvloedig”, “rijk”, “over­dadig”.
 • Efflu­ent betekent “uit­gaand”, “wegstromend”.

Voorbeelden 

 • The riv­er Raab is an afflu­ent of the Danube.
 • The Tapa­jos Riv­er is an efflu­ent of the Amazon.
 • The chem­i­cal plant man­ages its efflu­ents responsibly.
 • The tox­ic efflu­ent from the basin has ruined our crop fields.
 • Not all peo­ple born into nobil­i­ty are afflu­ent.
 • Picasso’s afflu­ent life­long cre­ativ­i­ty is remarkable.
 • Fil­ters in the efflu­ent canal help to puri­fy the waste water.

Even opletten

Hoewel je het als leek niet snel zult tegenkomen, heeft efflu­ent als leen­wo­ord uit het Engels ook een plek­je in het Ned­er­lands ver­wor­ven, bin­nen het vakge­bied van de afvalver­w­erk­ing. Het betekent: “ge­zui­verd af­­val- of rioolwater”.

Weetje

Het is geen toe­val dat deze woor­den bei­de met (water)stromen te mak­en hebben; het hoofdbe­stand­deel flu­ent ver­raadt dat al een beet­je. Het is ver­want aan flu­id (vloeistof), en ook de Ned­er­landse tegen­hang­ers vloeiend en fluïde hebben ook vaak te mak­en met water en stromen.

Als je maar ver genoeg terug­gaat, zijn al deze ter­men ver­want aan het Lati­jnse fluere (stromen, vloeien) en flu­men (riv­i­er).

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties