Worse vs. badder

Wat is er erg­er dan een taal­fout? Nogal veel eigen­lijk, maar toch. Is het Engelse woord bad­der echt zo fout, in vergelijk­ing met worse? Dat blijkt wel mee te vallen, maar alleen in som­mige gevallen. Hoe dat zit? Lees snel verder!

Waar hebben we het over?

Soms is een “fout” woord in een andere con­text juist weer goed.

Betekenis en gebruik

  • Worse is de ver­gro­tende trap van bad: “slechter”. De overtr­e­f­fende trap is: worst.
  • Bad­der is een ver­oud­erde vorm die je beter niet kunt gebruiken in de zin van “slechter”. Ook daar­bij hoort een overtr­e­f­fende trap van badbad­dest.

Maar… en dit is een grote maar: het woord bad heeft nóg een beteke­nis, en die is juist posi­tief geladen. Dit is bad als slang-woord in de zin van: “goed” of “geweldig”, maar ook “sto­er” of “gemeen”.

En in die beteke­nis gebruik je niet de woor­den worse en worst als ver­gro­tende en overtr­e­f­fende trap, maar juist bad­der en bad­dest.

Voorbeelden 

  • These new shoes are so uncom­fort­able; they’re worse than the ones I had before.
  • Invest­ing in fax machines was the worst deci­sion I ever made.
  • Jimmy’s pimped-up car is bad­der than his brother’s coupe.
  • Olamide is one of the bad­dest rap­pers in Nigeria.

Even opletten

De “omge­keerde” beteke­nis van bad als iets posi­tiefs kan een geval zijn van een opzettelijke omdraai­ing van de gevoel­swaarde. Net zoals we in het Ned­er­lands iets “ver­schrikke­lijk” mooi kun­nen vin­den, ook al heet ver­schrikke­lijkin wezen géén posi­tieve lading.

Maar het kan ook zijn dat bad in de zin van “sto­er” of “cool” een verko­rt­ing is van badass, dat “gemeen” maar ook “geweldig” kan beteke­nen. (Denk aan Al Capone was a badass mob­ster, of Eddie van Halen was a badass gui­tar play­er.)

Weetje

Van de 14e tot in de 18e eeuw waren bad­der en bad­dest in het Engels heel gebruike­lijk als trap­pen van vergelijk­ingvoor bad. Maar gaan­deweg zijn ze in onbruik ger­aakt en ver­van­gen door worse en worst, die daar­voor juist hoor­den bij de woor­den evil en ill.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties