TVDW: Hodoniem

De taal­term van deze week, hodoniem, is niet echt een huis­mus. Liev­er reist hij van A naar B, waar­bij hij vaak geregeld andere soortgenoten doorkruist. Als je op een road­trip wilt gaan, kan je niet zon­der min­i­maal één hodoniem.

Definitie

Een hodoniem is een straat­naam.

Veel Ned­er­landse hodoniemen eindi­gen op -straat of -laan of -pad of -weg. Maar ook de genum­merde aan­duidin­gen van snel­we­gen gelden als hodoniemen.

De meeste hodoniemen zijn puur func­tion­eel. Maar som­mige straat­na­men bereiken een bij­na mythis­che sta­tus, zoals Route 66, Sun­set Boule­vard en de Avenue des Champs-Élysées.

Voorbeelden

  • De Bea­t­les namen veel van hun albums op in een stu­dio aan Abbey Road in Lon­den.
  • De A1 is in de afgelopen jaren grondig vernieuwd.
  • Bij iemands NAW-gegevens hoort alti­jd een hodoniem.

Etymologie

Dit is een mod­erne vak­term in de taalkunde, maar de ingrediën­ten komen uit het Oud­grieks:

  • hodos [straat] + ono­ma [naam]

Weetje

In het Engels heet een hodoniem, niet echt ver­rassend, een hodonym. Maar het Engels kent nóg een vor­m­vari­ant, die in het Ned­er­lands ont­breekt: odonym.

Bonus-weet­je:
Zon­der hodoniemen kun je geen Monop­oly spe­len!

Wat vind jij?