TVDW: Anagram

De taal­term van deze week, ana­gram, is een speels slan­gen­mens. Hij kan zich hele­maal in en uit elka­ar kro­nke­len en dan weer tevoorschi­jn komen met een totaal ander uiter­lijk.

Definitie

Een ana­gram is een woord of stuk tekst dat uit dezelfde let­ters is opge­bouwd als een ander woord of stuk tekst.

Voorbeelden

  • stapel – pas­tel
  • spreek­taal – speelka­art
  • Piet Mon­dri­an – I paint mod­ern
  • ritme is nagedaan – dit is een ana­gram

Etymologie

Via het Franse ana­gramme en/of het Neo­lati­jnse ana­gram­ma voert dit woord terug op het Grieks:

  • ana­gram­ma­tizein, van ana- (terug, achter­waarts) + gram­ma (let­ter)

Weetje

Als twee woor­den palin­dromen zijn, zijn het per defin­i­tie ook ana­gram­men.

SaveSave

Wat vind jij?