Last-minute changes vs. last minute changes

Last minute is zo’n term die het Ned­er­lands zich ent­hou­si­ast eigen heeft gemaakt als leen­wo­ord. Maar hoe zit het in het Engels: hoort er nou een streep­je tussen bei­de woor­den of niet? We zoeken het voor je uit en kijken meteen ook naar het ver­schil tussen minute en minute.

Waar hebben we het over?

Soms maakt de inter­punc­tie het ver­schil tussen de ene en de andere beteke­nis, en soms is het de keuze tussen de ene of de andere homo­graaf. En heel soms zelfs allebei.

Betekenis en gebruik

  • Last-minute changes zijn veran­derin­gen op het laat­ste moment.
  • Last minute changes zijn de laat­ste veran­derin­gen, die ook heel klein zijn.

Hoe zit dat? Het streep­je in last-minute heet een hyphen, en het kop­pelt de woor­den last (laat­ste) en minute (min­u­ut) tot één samengesteld bijvoeglijk naamwoord.

Zon­der die hyphen heb je gewoon de losse woor­den last (laat­ste) en minute bij elka­ar gezet. 

Voorbeelden 

Hier betekent last-minute: op het laat­ste moment.

  • Does any­one have any last-minute changes?
  • We booked a last-minute flight to Madrid.

En hier betekent last minute: laat­ste + minuut.

  • John can­celed on us at the last minute.
  • The last minute before a rock­et launch is always very tense.

Even opletten

Maar daarmee zijn we er nog niet. Om het nog iets ingewikkelder te mak­en, kan minute twee din­gen beteke­nen: “min­u­ut” (heb je al gezien, klinkt als [MIN-ut]) én “miniem” (vol­gt hieron­der, klinkt als [my-NYOOT]).

In deze voor­beelden betekent last minute: laat­ste + miniem. Ter vergelijk: er had bijvoor­beeld ook last minor of lastmin­i­mal kun­nen staan.

  • The work is basi­cal­ly done. There are just some last minute changes to be made.
  • Apart from the very last minute details, the con­tract was agreed upon.

Dit gebruik komt veel min­der voor dan de andere twee opties hier­boven, maar het kán wel.

Weetje

In het Ned­er­lands schri­jf je last minute in samen­stellin­gen aan elka­ar, zoals bij last­mi­nut­ereis. Maar in het Engels is het alti­jd óf een streep­je, óf een spatie.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties