Color vs. colour

Is het Engelse woord voor “kleur” nou col­or of colour? Veel mensen zullen cor­rect raden dat dat iets met het ver­schil tussen UK en US Eng­lish te mak­en heeft. 

Maar hoe zit dat pre­cies, en voor welke woor­den geldt dit nog meer? Zijn er ook uit­zon­derin­gen? En hoe is het alle­maal zo gekomen? Hoog tijd om kleur te beken­nen, dus we zoeken het alle­maal voor je uit!

Waar hebben we het over?

Er zijn meerdere soorten “Engelsen” in de wereld, en in hun spelling hebben ze een aan­tal min of meer struc­turele verschillen.

Betekenis en gebruik

  • Col­or is de Amerikaans-Engelse spelling van het Engelse woord voor kleur.
  • Colour is de Brits-Engelse spelling van het Engelse woord voor kleur.

Voorbeelden

Er zijn meer woor­den waar­voor het­zelfde ver­schil tussen Amerikaans- en Brits-Engels bestaat. Een paar voorbeelden:

  • I like the col­or / colour blue.
  • Have you no hon­or / hon­our, my friend?
  • She’s got a great sense of humor / humour.
  • Do you like the fla­vor / flavour of turmeric?
  • She stud­ies labor / labour relations.
  • The ship sailed into the har­bor / har­bour.
  • I did him a favor / favour once.

Even opletten

Betekent dit dat je klakkeloos bij alle Britse woor­den die eindi­gen op -our de u weg kunt lat­en in het Amerikaans? Nee! Er zijn heel veel woor­den waar­bij ook de Amerika­nen -our spellen. Denk aan: hour, scour, flour, sour, pour en your

Toch is er ook min­i­maal één woord waar­van bei­de vor­men bestaan, maar óók in het Amerikaans-Engels de “Britse” vorm de voorkeur heeft: glam­our in plaats van glam­or. Kun jij nog meer voor­beelden bedenken? Zet ze onder­aan bij de reacties!

Weetje

De switch naar de -or vorm in het Amerikaans-Engels is een bewuste keuze geweest. En we weten ook pre­cies wie op het idee is gekomen: de Amerikaanse lex­i­cograaf en taalver­beter­aar Noah Web­ster. (Inder­daad, die van de bek­ende Webster’s woordenboeken.)

Hij wilde de spelling van de taal vereen­voudi­gen, en in 1783 pub­liceerde hij The First Part of the Gram­mat­i­cal Insti­tute of the Eng­lish Lan­guage, waarin hij aller­lei voorstellen deed. Daaron­der zat ook de omslag van -our naar -or, en sinds­di­en spellen ze in Ameri­ka labor, vaporbehav­ior, par­lor, armor, rumor, vig­or en zo verder.

Bonus-weet­je
The First Part of the Gram­mat­i­cal Insti­tute of the Eng­lish Lan­guage is nogal een mond­vol. Net als bij het Ned­er­landse “Groene Boek­je” – dat offi­cieel de Woor­den­li­jst Ned­er­landse Taal heet – kreeg Web­sters boek een bij­naam op basis van zijn kleur: Blue-Backed Speller.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties