All together vs. altogether

In het Engels kom je soms de term alto­geth­er tegen. Maar klopt dat wel, met de ene l? Moet het dan niet “all­to­geth­er” zijn, of zelfs twee losse woor­den: all togeth­er? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Als twee woor­den vaak samen gebruikt wor­den, versmelten ze soms tot een nieuw woord met een net iets andere beteke­nis.

Betekenis en gebruik

  • All togeth­er is een com­bi­natie van twee Engelse woor­den die betekent: alle­maal samen, in een groep.
  • Alto­geth­er is een bij­wo­ord dat betekent: hele­maal, volledig. Het kan ook gebruikt wor­den in de beteke­nis: alles bij elka­ar (beschouwd).

In de prak­tijk zul je bij all togeth­er soms zien dat er in de zin een of meerdere woor­den tussen all en togeth­er komen te staan.

Voorbeelden

  • We were all togeth­er when the earth­quake struck.
  • Let’s all sing togeth­er for the birth­day boy.
  • All togeth­er now!
  • Quan­tum physics is alto­geth­er mys­te­ri­ous to me.
  • Our new home insu­la­tion has saved us hun­dreds of euros alto­geth­er.
  • Alto­geth­er, I’m very pleased with my new car.

Even opletten

Je zult hem niet snel tegenkomen, maar alto­geth­er is ook een zelf­s­tandig naam­wo­ord in de uit­drukking in the alto­geth­er, wat “naakt” betekent.

  • Imag­ine my shock when I arrived for the par­ty and my uncle was still walk­ing around in the alto­geth­er!

Weetje

Je kunt je wel voorstellen dat alto­geth­er niet voor niets zoveel lijkt op all togeth­er.

Oor­spronke­lijk is het dan ook een vor­m­vari­ant van all (alles, alle­maal) waar­bij togeth­er als ver­sterk­end ele­ment is toegevoegd. Het woord bestaat al vanaf de vroege 13e eeuw, al werd het toen gespeld als altogedere.

Wat vind jij?