Discover vs. uncover

De Engelse woor­den dis­cov­er en uncov­er lijken erg op elka­ar, maar je kunt ze niet zomaar ver­wis­se­len. Wat is het ver­schil en wan­ner kies je voor welk woord? Lees snel verder en ont­dek het verschil!

Waar hebben we het over?

Er zijn meerdere manieren om een ontken­nende vari­ant op een woord te mak­en. En die hebben dan soms niet pre­cies dezelfde betekenis.

Betekenis en gebruik

  • Dis­cov­er betekent: ont­dekken, een ont­dekking doen. Maar ook: ergens achter komen, vinden.
  • Uncov­er betekent: de bedekking of dek­sel van iets ver­wi­jderen. Maar ook: aan het licht brengen.

Voorbeelden 

  • In 1922 Howard Carter dis­cov­ered the tomb of King Tutankhamun.
  • How did she dis­cov­er that her hus­band was cheat­ing on her?
  • We’ve dis­cov­ered a great Thai restau­rant near our apartment.
  • The archae­o­log­i­cal team painstak­ing­ly uncov­ered the ancient grave site.
  • Our jour­nal­ist has uncov­ered many secret cor­po­rate documents.

Even opletten

Het werk­wo­ord dis­cov­er heeft ook een zelf­s­tandig naam­wo­ord als broert­je: dis­cov­ery

  • Ado­les­cence is a peri­od of con­fu­sion and dis­cov­ery.
  • The dis­cov­ery of antibi­otics changed mod­ern medicine.

Let op: voor uncov­er is er niet zo’n tegen­hang­er; het woord “uncov­ery” bestaat niet.

Weetje

Hoewel het tegen­wo­ordig niet veel meer op die manier gebruikt wordt, betek­ende dis­cov­er vroeger óók “zicht­baar mak­en”, “onthullen”.

Bonus-weet­je
Met een beet­je fan­tasie kun je dis­cov­er en uncov­er ook com­bineren, zek­er als een ont­dekking iets anders aan het licht brengt: The dis­cov­ery of the wreck of the Titan­ic uncov­ered a lot of new infor­ma­tion about the famous ship.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties