Anymore vs. any more

De Engelse termen anymore en any more schelen maar één spatie. Kun je ze toch door elkaar gebruiken, of is er echt een verschil in betekenis en gebruik? En zo ja, wat is dan dat verschil? We nemen deze taalvraag onder de loep!

Waar hebben we het over?

De gelijkenis tussen deze termen is niet toevallig. Het woord anymore is een aaneengegroeide vorm van de losse woorden any en more.

Maar met de tijd is het gebruik zo veranderd dat je beide vormen nu niet meer zomaar kunt verwisselen: ze hebben elk hun eigen betekenis gekregen.

Betekenis en gebruik

  • Anymore is een bijwoord dat je, afhankelijk van de context, meestal vertaalt als “meer” of “nog”. Vaak zie je anymore samen met een ontkenning: not … anymore, never … anymore, can’t … anymore.
  • Any more is een combinatie van any (dat een onbepaalde hoeveelheid aangeeft) en more, dat “meer” betekent. Vaak kun je het vertalen als “nog meer (van iets)”.

Je kunt anymore zien als een woord dat meestal in de zin terugverwijst naar een eerdere term om daarover te zeggen: “niet meer” of “geen meer”.

En je kunt any more zien als een term die meestal vooruit verwijst naar iets anders in de zin, waarvan er een onbekende hoeveelheid is (of juist niets meer).

Voorbeelden

  • I am a vegetarian now, so I don’t eat meat anymore.
  • I never heard from Peter anymore after he moved to New York.
  • I don’t know if there is any more ice cream in the fridge.
  • It’s too bad that we can’t have any more

Even opletten

Je kunt er ook zo naar kijken:

  • Met het woord anymore zeg je iets over het verloop van de tijd. Je vergelijkt de huidige situatie met een periode of een moment in het verleden.
  • Met any more zeg je iets over een bepaalde hoeveelheid of aantal. Je weet alleen niet hoe groot of hoe veel dat is.

Weetje

In veel gevallen kun je uit de voeten met deze vuistregel. Kun je any weglaten uit de zin, zodat je alleen more overhoudt? De betekenis verandert dan wel iets, maar is de zin nog steeds grammaticaal correct? Schrijf dan any more als twee woorden.

Probeer het maar uit op de vier voorbeeldzinnen hierboven!

 

Wat vind jij?