Lo and behold vs. low and behold

Je hoort het soms in Engel­stal­ige films en series, als iemand ergens ver­baasd over is: lo and behold! Maar wacht even, wat is dat lo? Moet het niet low and behold zijn? We leggen uit hoe het zit, en welk onverwacht Ned­er­lands werk­wo­ord hier­bij ook in de mix zit!

Lees verder Lo and behold vs. low and behold

Corona, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het verschil?

Het nieuws wordt al weken beheerst door updates over de ver­sprei­d­ing van het coro­n­avirus in steeds meer lan­den en con­ti­nen­ten. Als ziek­tev­er­wekker doet “coro­na” het behoor­lijk goed, maar ook taalkundig heeft hij het een en ander teweegge­bracht.

Ver­schil­lende ter­men buite­len in de ver­slaggev­ing over elka­ar heen: coro­na, Covid-19, Wuhan­virus… maar wat beteke­nen ze alle­maal pre­cies? We bek­ijken de taal van coro­na door de Taalei­doscoop!

Lees verder Coro­na, Covid-19, Wuhan-virus… wat is het ver­schil?

Taalterm van de week: antithese

De taal­term van deze week, antithese, ver­keert graag in goed gezelschap. Maar hij stelt wel zo zijn eisen. Want woor­den die pre­cies op hem lijken, daar heeft hij een broert­je dood aan. Nee, hij spart het lief­st samen met vrien­den die hele­maal anders zijn dan hij zelf.

Lees verder Taal­term van de week: antithese