Hoe zet je een Keltisch motto op zijn kop?

De Kel­ten had­den het min of meer voor het zeggen in Cen­traal-Europa in de ijz­er­ti­jd. Inmid­dels is hun cul­turele erf­goed weggevaagd door of geab­sorbeerd in het huidi­ge moza­ïek van Europese cul­turen. De Kel­ten waren niet één bevolk­ings­groep of één land; ze waren een verza­mel­ing van kleinere stam­men en clans die een min of meer gemeen­schap­pelijke taal sprak­en en een soort­gelijke cul­tu­ur had­den.

Lees verder Hoe zet je een Keltisch mot­to op zijn kop?