To don’t or not to do

De Engelse uit­drukking the dos and don’ts is ook in het Ned­er­lands pop­u­lair. Je kunt met “spel­regels” of “gedragsregels” vaak ongeveer het­zelfde zeggen, maar in het Engels klinkt het gewoon mod­ern­er, vlot­ter, hip­per, cool­er.

Je ziet vaak dat deze uit­drukking wordt verned­er­landst, door bijvoor­beeld het voeg­wo­ord te ver­tal­en: “do’s en don’ts”. Mag dat? Het wordt dan tweed­erde Engels en één derde Ned­er­lands, en lat­en we eerlijk zijn: het oogt een beet­je raar. Maar hoe schri­jf je het dan wel?

Lees verder To don’t or not to do