Sports vs. sport

Het is een vast item in nieuw­suit­zendin­gen en krantenpagina’s, en er wor­den hele tijd­schriften en web­sites aan gewi­jd: sport. Maar als je daarover met een Engelssprek­ende vriend of col­le­ga wilt babbe­len, zeg je dan sport of sports? Je kunt bei­de vor­men tegenkomen, maar het ver­schil is niet toe­val­lig. Hoe dat zit? We zoeken het uit!

Verder lezen Sports vs. sport

Taalterm: Augmentatief

De taal­term van deze week, aug­men­tatief, let niet graag op de klein­t­jes. Dat wil zeggen: hij let juist wél op ze, maar dan alleen om ze snel achter zich te lat­en. Want wat hij ook doet, hij wil graag een tand­je hoger, sterk­er, beter zijn dan de vol­gende in de rij. Beschei­den­heid is dan ook niet zijn beste eigenschap.

Verder lezen Taal­term: Augmentatief

Jou vs. jouw

Je kunt iemand uitjouwen als ze jouw en jou door elka­ar halen – maar wat schi­et je daarmee op? In plaats als een fun­da­men­tal­ist te gaan jouwen, kun je beter uit­leggen dat jou en jouw echt niet het­zelfde zijn, wat het ver­schil is, en wan­neer het ene en het andere woord op zijn plaats is. En laat dat nou net zijn waar deze TaalTip over gaat!

Verder lezen Jou vs. jouw