Taalterm van de week: lijdende vorm

De taal­term van deze week, lij­dende vorm, is een soort goochelaar. Als jij een koni­jn in je hand hebt en een bloem in een doos, dan knipt hij met zijn vingers et voilà! – nu zit het koni­jn in de doos en de bloem in je hand. Sterk­er nog, hij kan een van de twee ook hele­maal lat­en verd­wi­j­nen.

Lees verder Taal­term van de week: lij­dende vorm

Taalhoroscoop 2020

Wat zal het nieuwe taal­jaar ons bren­gen? Over 366 dagen (want dit is een schrikkel­jaar!) kun­nen we de bal­ans opmak­en, maar gelukkig kri­jg je hier alvast een vooruit­b­lik met de enige echte offi­ciële authen­tieke onver­val­ste Taalei­doscoop Taal­horoscoop 2020!

(Dis­claimer: deze taal­horoscoop werkt pre­cies even goed als elke andere horoscoop.)

Lees verder Taal­horoscoop 2020