Fantastic vs. fantastical

Dit is een fan­tastis­che TaalTip. Dat zeg ik niet snel over mijn eigen schri­jf­sels, maar in dit geval is het let­ter­lijk waar: we kijken naar de Engelse woor­den fan­tas­tic en fan­tas­ti­cal. Wat maakt die extra -al nou uit, zou je denken? Fan­tastisch is toch fan­tastisch? Nou nee. Hoe het wel zit…? Lees snel verder!

Verder lezen Fan­tas­tic vs. fantastical

Taalterm van de week: hoofdtelwoord

De taal­term van deze week, hoofdtel­wo­ord, heeft nogal wat aan zijn kop. Telkens als mensen iets willen uitreke­nen, komen ze bij hem langs. Ook als ze din­gen moeten meten, weten ze hem te vin­den. En bij elke race moet hij weer opdraven aan het begin: drie, twee, één… Lees verder!

Verder lezen Taal­term van de week: hoofdtelwoord

Epidemie vs. pandemie

De woor­den epi­demie en pan­demie hebben bei­de te mak­en met ziek­tev­er­wekkers. Dit artikel ver­schi­jnt in 2021, wan­neer de wereld nog volop in de greep zit van het coro­n­avirus dat Covid-19 veroorza­akt. Epi­demie en pan­demie zijn ter­men die dan ook al lang promi­nent in het nieuws zijn. Maar wat is pre­cies het verschil?

Verder lezen Epi­demie vs. pandemie