Taalterm van de week: Eindklankverstemlozing

De taal­term van deze week, eind­klankver­stem­loz­ing, gelooft niet zo in com­fort zones. Vari­atie maakt de din­gen alleen maar leuk­er, vin­dt hij. Zek­er aan het eind, als je denkt dat je weet hoe het afloopt, draait hij de boel graag op zijn kop.

Lees verder Taal­term van de week: Eind­klankver­stem­loz­ing

De Engelse vertaling van ‘coronacrisis’ is… NIET ‘corona crisis’!

Ter­wi­jl de coro­na-epi­demie de wereld in zijn greep houdt, zijn veel Ned­er­land­stal­ige bedri­jven en organ­isaties druk aan het com­mu­niceren met hun omgev­ing. Klanten, toelever­anciers, branchegenoten, de samen­lev­ing… ze moeten alle­maal op de hoogte gehouden wor­den van de impact van de laat­ste ontwik­kelin­gen.

Veel Ned­er­land­stal­ige bedri­jven onder­houden ook inter­na­tionale con­tacten, en dan moet die com­mu­ni­catie dus ook (deels) in het Engels plaatsvin­den. En dan kun je eige­naardi­ge valkuilen tegenkomen. Zoals het feit dat “coro­na cri­sis” niet de Engelse term voor coro­nacri­sis is.

Lees verder De Engelse ver­tal­ing van ‘coro­nacri­sis’ is… NIET ‘coro­na cri­sis’!

Dé vs. dè

Soms wil je een woord in de zin extra nadruk geven. Dat kan door het in ALL CAPS te schri­jven, of bijvoor­beeld door het in vette let­ters of cur­sief te zetten. Je kunt er ook een streep onder zetten of het woord een kleurt­je geven. 

Maar je kunt ook gebruik­mak­en van een accent, zoals bij “dé”. Of moet dat nou juist “dè” zijn? 

Lees verder Dé vs. dè

Taalterm van de week: Stemloos

De taal­term van deze week, stem­loos, houdt zich het lief­st een beet­je stil. Niet helemáál stil natu­urlijk, want dan had je net zo goed niks kun­nen zeggen. Maar een beet­je beschei­den­heid siert de mens, vin­dt hij. Soms hoor je hem “Ssst…” zeggen als het te druk wordt, of juist “Pst!” als hij aan­dacht wil.

Lees verder Taal­term van de week: Stem­loos

Celsius vs. centigrade

Als je wilt weten of je koorts hebt, gebruik je een ther­mome­ter om je lichaam­stem­per­atu­ur te meten. Zit die rond de 37 graden Cel­sius? Niks aan de hand. De term Cel­sius komt ook in het Engels voor – maar daar ken­nen ze ook nog de aan­duid­ing centi­grade. Wat is het ver­schil, en welke van de twee heeft de voorkeur? We zoeken het uit!

Lees verder Cel­sius vs. centi­grade

Taalterm van de week: Anticlimax

De taal­term van deze week, anti­cli­max, is hoeft niet per se bove­naan de lad­der te staan. Sterk­er nog, veel liev­er neemt hij langza­am stap­jes om steeds een toon­t­je lager te spe­len. Maar soms stru­ikelt hij, en dan komt hij ineens met een smak tot stil­stand. Op de grond, dat dan weer wel.

Lees verder Taal­term van de week: Anti­cli­max