Taalterm van de week: Boek

De taal­term van deze week, boek, is bepaald geen einzel­gänger. Hij kan het pri­ma alleen, hoor, en hij is ook op zijn best in een-op-een com­mu­ni­catie, maar een­za­am zal hij nooit zijn. Zijn fam­i­lie ver­takt zich ein­de­loos, met broers en zussen, neven en nicht­en en ooms en tantes in alle wind­streken. Maar één ding hebben ze alle­maal gemeen: ze hebben een hoop te vertellen.

Verder lezen Taal­term van de week: Boek

Wat gebeurt er met wederkerende werkwoorden in de lijdende vorm?

In menige top 10 van schri­j­fad­viezen zul je deze gouwe ouwe tegenkomen: ver­mi­jd de lij­dende vorm waar mogelijk. Een goede raad waar de gemid­delde tekst meteen van opfrist. Maar de lij­dende vorm ver­di­ent daar­naast wat extra aan­dacht, want er is iets won­der­lijks aan de hand als je hem com­bi­neert met een wed­erk­erend werk­wo­ord.

Klinkt dat een beet­je tech­nisch en kun je je er niet direct iets bij voorstellen? Geen zor­gen! We zetten de basics op een rij en kijken dan naar deze taal­cu­riositeit waar­bij een veran­der­ing van per­spec­tief géén veran­der­ing van per­spec­tief oplev­ert.

Verder lezen Wat gebeurt er met wed­erk­erende werk­wo­or­den in de lij­dende vorm?

Taalterm van de week: Manuscript

De taal­term van deze week, man­u­script, heeft het niet zo op mas­s­apro­duc­tie. Nee, hij is meer van het ambachtelijke, het klein­schalige. Maar toch heeft hij ook grote ambities: soms doet hij een beschei­den voors­tel in de hoop dat dat zich snel gaat ver­menigvuldigen.

Verder lezen Taal­term van de week: Man­u­script