Taalterm: Puntkomma

De taal­term van deze week, pun­tkom­ma, heeft een uit­stek­end gevoel voor even­wicht. Hij is je alti­jd graag van dienst als je niet té stel­lig wilt overkomen, maar ook weer niet te voorzichtig. Hij heeft een gen­u­anceerde en chique uit­stral­ing, en dat houdt hij graag zo.

Definitie

Een pun­tkom­ma is een leesteken dat in som­mige gevallen een punt of een kom­ma ver­vangt. (Een andere naam voor de pun­tkom­ma is komma­punt.)

De pun­tkom­ma ziet eruit als een zwevende punt met een kom­ma eron­der (;).

Je kunt een pun­tkom­ma schrijven:

  • in plaats van een punt – als twee opeen­vol­gende zin­nen nauw aan elka­ar ver­bon­den zijn en dus eigen­lijk samen één bood­schap overbrengen
  • in plaats van een kom­ma – om de items van een opsom­ming van elka­ar te schei­den als er bin­nen die items ook komma’s gebruikt worden

Voorbeelden

  • Ik zeg nooit nee tegen choco­lade­taart; je leeft immers maar één keer.
  • Dit boek heeft me echt aange­grepen; het voelt alsof het voor mij geschreven is.
  • De pan­elle­den zijn Jan Vonk, de CEO van Totalflix; Car­o­line Draay­er, de oprichter van Body­Brain­Book; Melis­sa Hart, colum­nist bij Pichiri Mag­a­zine; en Frans de Pool, de voorzit­ter van Sticht­ing Hexagon.

Etymologie

De samen­stelling van dit woord ligt voor de hand: het is een com­bi­natie van een punt en een kom­ma! Boven­di­en zijn dat de twee andere inter­punc­ti­etekens waar­voor een pun­tkom­ma in de plaats kan komen te staan.

  • punt (leesteken) + kom­ma (leesteken)

Weetje

Let op! Je ziet vaak dat een pun­tkom­ma gebruikt wordt in plaats van een dubbelepunt, bijvoor­beeld aan het begin van een opsom­ming of bul­letli­jst. Dit is incor­rect; in die gevallen moet je echt een dubbelepunt gebruiken.

Zie ook deze TaalTip.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties