Taalterm: Punt

De taal­term van deze week, punt, vin­dt al snel dat het mooi is geweest. Waar veel van zijn collega’s ervan houden om de zak­en maar door en door te lat­en lopen, maakt de punt graag korte met­ten met dat soort door­draver­ij. Genoeg is genoeg, zegt hij altijd.

Definitie

Een punt is een leesteken dat eruitzi­et als een kleine ronde stip.

Pun­ten wor­den op ver­schil­lende manieren gebruikt:

 • om het einde van een zin te markeren
 • bij som­mige afkortingen
 • als schei­d­ing­steken tussen duizend­tallen bij getallen

Het woord punt kan ook andere ronde stip­pen in de schri­jf­taal aan­duiden die géén leesteken zijn. Denk aan:

 • de punt bove­naan let­ters als de i en j
 • een stip als maal­teken in de wiskunde (2 · 3 = 6)
  [dit teken heet offi­cieel een “inter­punct” of “hoge punt”; als maal­teken wordt ook wel de let­ter x of een aster­isk (*) gebruikt]
 • bul­lets bij opsom­min­gen (zoals deze)
 • het pun­t­je onder­aan een uitroepteken (!)

Voorbeelden

 • Dit is een zin. Dit ook. En hier, zowaar, is er nog een.
 • Trekker­Tove­naar B.V. is gespe­cialiseerd in agrarische tractors.
 • Er zijn waarschi­jn­lijk meer dan 100.000.000.000 ster­ren in de Melkweg.

Etymologie

De naam van het leesteken is afgeleid van de beteke­nis van het woord punt in bredere zin.

 • punt (stip, spits)

Weetje

Het woord “punt” (in de zin van het leesteken aan het einde van een zin) komt voor in een aan­tal uit­drukkin­gen die ook te mak­en hebben met het stop­pen van iets. Bijvoor­beeld: “Ik zet er een punt achter” en “Punt uit!”.

Bonus-weet­je:
In het Engels wor­den bij getallen komma’s gebruikt als schei­d­ing­steken tussen duizend­tallen. Daar is de punt juist het dec­i­maal­teken (voor cijfers “achter de kom­ma”). Dus waar je in het Ned­er­lands schri­jft € 20.499,95, schri­jf je in het Engels juist €20,499.95. Pre­cies ander­som dus!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties