Taalterm: Leesteken

De taal­term van deze week, leesteken, is heel behulpza­am. Hij weet dat hij niet de ster van de show is – maar hij weet óók zat zon­der hem diezelfde show wel eens heel ver­war­rend zou kun­nen wor­den. Daarom is hij stiekem best wel trots, al laat hij graag een ander in de spot­light staan.

Definitie

Een leesteken is een geschreven teken dat je gebruikt om de tekst beter lees­baar te mak­en. Denk bijvoor­beeld aan een kom­ma, punt of vraagteken.

Je kunt het ook ander­som definiëren: in een geschreven tekst is alles wat geen let­ter, cijfer, sym­bool of spatie is, een leesteken.

Voorbeelden

  • Aan het eind van deze zin staat een punt.
  • In het mid­den van deze zin staat een pun­tkom­ma; daar­door is hij makke­lijk­er te lezen.
  • Ook het accent in een woord als ‘café’ is een leesteken. En de aan­hal­ing­stekens eromheen trouwens ook.

Etymologie

De herkomst van deze taal­term is zo doorde­weeks als maar kan. Geen chic Grieks of Lati­jn, maar 100% van eigen bodem:

  • lees (van lezen) + teken

Weetje

Som­mige leestekens ver­schi­j­nen alleen in bij­zon­dere gevallen. Denk aan het afbreek­streep­je: dat hoort eigen­lijk niet in een woord thuis, maar gebruik je alleen als je een woord opsplitst tussen het einde van de ene tek­stregel en het begin van de volgende.

Het afbreek­streep­je ziet er pre­cies het­zelfde uit als het kop­pel­teken in een woord als min­is­ter-pres­i­dent, maar dát leesteken bli­jft wel alti­jd staan.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties