To give vs. to gift

Het Engelse woord to gift betekent “geschenk”. Maar het is óók een werk­wo­ord: “schenken”. Dat gebruik wordt niet door iedereen gewaardeerd; veel mensen geven de voorkeur aan het oude, vertrouwde to give. Is dat terecht, of is er toch plaats voor to gift in ver­zorgd Engels taal­ge­bruik? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Ook als woor­den dezelfde deno­tatie hebben (formele beteke­nis), kun­nen ze een heel andere con­no­tatie hebben (gevoel­swaarde).

Betekenis en gebruik

  • To give is een werk­wo­ord dat betekent: “geven”.
  • To gift is een werk­wo­ord dat betekent “als geschenk geven”, meestal in com­bi­natie met het voorzetsel with.

Dit lijkt een sub­tiel maar rel­e­vant ver­schil in beteke­nis. En dat is ook zo, maar het effect daar­van is beperkt. Want ook bij het werk­wo­ord to give snapt iedereen dat er een ver­schuiv­ing in beteke­nis is tussen bijvoor­beeld He gave me a hug en He gave me a neck­lace for my birth­day.

Oftewel: to give betekent in zijn een­t­je al twee din­gen, en uit de con­text kun je opmak­en welke ver­sie toepas­selijk is. Daamee heb je een apart werk­wo­ord voor die tweede beteke­nis (to gift) niet echt nodig.

En toch bestaat het. Al heel lang. Daarover straks meer.

Voorbeelden

  • Jere­my gave the teacher his full attention.
  • Did Mar­cia real­ly give her fiancé a gold­en foun­tain pen?
  • Our com­pa­ny gifts all new employ­ees with a bot­tle of champagne.

Je voelt het al aan deze voor­beelden: vaak impliceert to gift een meer offi­ciële of cer­e­moniële set­ting. De beteke­nis is ook meer ver­w­even met “pre­sen­teren” of “(ten geschenke) aan­bieden”. Toch kun je in al deze gevallen in plaats van to gift … with ook kiezen voor to give.

Even opletten

To gift heeft daar­naast nog een andere beteke­nis, die je alleen zult tegenkomen in de lij­dende vorm: “geze­gend zijn met (een bij­zon­dere gave)”.

  • Jessye Nor­man was gift­ed with a mag­nif­i­cent singing voice.
  • All per­fume com­pa­nies employ “noses”, peo­ple who are gift­ed with an extra­or­di­nary sense of smell.

Weetje

Het gebruik van gift als werk­wo­ord bestaat al bij­na 400 jaar, maar is gaan­deweg uit de mode ger­aakt – behalve in Schot­land, waar dit gebruik pop­u­lair is gebleven. Toen in de vroege 20e eeuw wet­gev­ing van kracht werd die de belast­ing op giften (!) regelde, kwam de term gift tax in zwang, en daarmee ook weer het werk­wo­ord to gift.

Sinds de jaren 1990 is dit gebruik weer aan een opmars begonnen, maar veel taal­ge­bruik­ers verkiezen nog steeds to give. Je kunt dus niet zeggen dat to gift “fout” is, maar in bij­na alle gevallen kun je beter uit de voeten met give.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
3 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
gnjager

Er is in het Ned­er­lands ook een aan­tal woor­den die min of meer in onbruik zijn ger­aakt en helaas (nog) niet door de belast­ing­di­enst terugge­haald. Neem bijvoor­beeld bedenken met, begifti­gen met, begaafd met, bedeeld met.

gnjager

De laat­ste zijn mij liever. 😊