Titled vs. entitled

De Engelse woor­den titled en enti­tled kun­nen het­zelfde beteke­nen, maar dat hoeft niet. Het hangt er maar net van af over wat voor soort title je het hebt. Oplet­tend­heid is dus geboden.

Waar hebben we het over?

Ver­wante woor­den kun­nen in hun beteke­nis over­lap­pen, maar ook duidelijk ver­schillen. Als een woord meerdere betekenis­sen heeft, kan het zelfs allebei.

Betekenis en gebruik

De Engelse werk­wo­or­den to title en to enti­tle hebben alle­bei iets met een titel te mak­en, zoveel is duidelijk. Maar wat is dan het verschil?

  • Title betekent: betite­len, een titel geven.
  • Enti­tle betekent ook betite­len, maar heeft daar­naast nog een tweede beteke­nis: recht geven op.

In de eerste beteke­nis zijn bei­de woor­den dus syn­on­iem, maar in de tweede moet je alti­jd kiezen voor enti­tle.

Je zult deze werk­wo­or­den meestal tegenkomen in de lij­dende vorm: to be titled of to be enti­tled (to).

Voorbeelden

  • Steely Dan’s first album was titled ‘Can’t Buy a Thrill’.
  • Their sec­ond album was enti­tled ‘Count­down to Ecstasy’.
  • The song­writ­ers are enti­tled to roy­al­ties from their work.

Even opletten

De spec­i­fieke titel waar deze werk­wo­or­den op zijn gebaseerd is voor bei­de betekenis­sen anders.

Bij titled en enti­tled in zijn eerste beteke­nis gaat het om de tal­ige titel van een werk: een boek of film of lied of wat dan ook. Deze titel is dus in wezen een naam.

Bij enti­tled in zijn tweede beteke­nis gaat het om de juridis­che titel die een rechts­grond vormt voor een han­del­ing, eigen­dom of sta­tus. Dit is een vak­term die je in alledaagse gesprekken niet snel zult tegenkomen.

Weetje

Som­mige Engelssprek­enden zijn ervan over­tu­igd dat enti­tled alléén de “recht geven” beteke­nis heeft, maar dat is niet zo. In zijn beteke­nis van “een titel geven aan” gaat enti­tle (en vroeger ook inti­tle) en zelfs hele­maal terug tot de 14e eeuw!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties