Taaleidoscoop krijgt een time-out

Trouwe lez­ers zullen het in de afgelopen peri­ode hebben gemerkt: de fre­quen­tie en regel­maat waarmee de vertrouwde taalver­halen hier ver­sch­enen, haperde. Daar is een reden voor. En dat is ook waarom ik – voor het eerst in de geschiede­nis van deze blog, vol­gens mij – een stuk schri­jf dat niet gaat over taal, maar over Taalei­doscoop zelf.

Kinkje hier, kinkje daar

Om te begin­nen is het goed om te weten dat Taalei­doscoop een een­manspro­ject is. Ik, Har­man, doe alles bij deze taal­blog. En dat betekent dat als er een kink in de kabel komt bij mijn eigen plan­ning, die kink ook al snel voel­baar is in de tijd die ik elke week vrij probeer te mak­en voor Taaleidoscoop.

De details zal ik je besparen, maar er is een kink. In de vorm van een ziek­te in de fam­i­lie die over de loop van de afgelopen twee jaar steeds meer aan­dacht van me heeft gevraagd. Tot dit najaar is het me nog redelijk gelukt om daar­naast “gewoon” het werk voor Taalei­doscoop te bli­jven doen. Maar nu lukt me dat niet meer.

Pas op de plaats

Daarom komt voor­lop­ig een aan­pass­ing in het pub­li­cati­eschema van deze blog. Vanaf nu tot het einde van het jaar gaat Taalei­doscoop met ker­stre­ces. Of liev­er: met mantelzorgreces. 

In de peri­ode daar­na zal ik moeten kijken of ik weer terugkan naar de gebruike­lijke min­i­maal twee artike­len per week (waar­van één TaalTip en één Taal­term van de week). Maar het kan ook zijn dat de stukken in een wat meer onregel­matig patroon zullen verschijnen.

Gelukkig is er met hon­der­den TaalTips en TvdW’s en een weelde aan andere taalver­halen genoeg te vin­den bij Taalei­doscoop om in te bli­jven gras­duinen. Ik hoop dus dat jij, trouwe lez­er, de komende tijd goed doorkomt – met een gezonde dosis taalplezi­er. We zien elka­ar weer in 2022.

Fijne feestda­gen en alvast een gelukkig, voor­spoedig en vooral gezond nieuwjaar!

Abonneer
Laat het weten als er
guest

8 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Geert Niks

Beste Har­man,
Zoals je weet uit onlangs gehouden mail­wis­sel­ing tussen ons bei­den, lees ik met zeer veel inter­esse jouw Taalei­doscoop. Dat komt voor jou nu op plek twee.

Uit eigen ervar­ing (twee zorgkinderen) weet ik dat het ver­lenen van ste­un aan naas­ten veel beslag op iemands tijd legt.
Ik wens je veel sterk­te – maar ook suc­ces – bij de mantelzorgtaken.
Dat de komende “feestda­gen” je maar tot ste­un mogen zijn.

Groeten
Geert

Paule BOSCH

De ont­dekking van deze (uw) blog was een van de leuk­ste in de laat­ste maan­den. Ik reg­istreerde ze en liet anderen ervan meegenieten.

Wat niet kan, kan niet (meer).
Aan anderen en aan zichzelf vol­doende zorgti­jd best­e­den moet voor­gaan op anderen een taalplezi­er bezorgen.

Bedankt voor het verleden
en het allerbeste voor de toekomst van u en diege­nen die u lief zijn

Geert Niks

Beste Har­man,
Ik wens je alle suc­ces met de zorgtak­en en voor 2022 goede gezond­heid en voor voorspoed.

Groet
Geert

Alexia

Beste Har­man,

Ik miste de posts op Face­book al, en nu weet ik ein­delijk waarom. Veel sterk­te met man­tel­zor­gen, en hopelijk tot gauw.

Alex­ia