Taalterm van de week: Tautologie

De taal­term van deze week, tau­tolo­gie, houdt niet van mis­ver­standen. Hij vin­dt dat je de din­gen maar beter twee keer kunt zeggen, dan weet je zek­er dat je goed begrepen wordt.

Definitie

Een tau­tolo­gie is een uit­drukking of com­bi­natie van woor­den waarin (bij­na) het­zelfde idee twee keer wordt uit­ge­spro­ken.

Voorbeelden

  • Mijn buur­man heeft me gratis en voor niets zijn oude gras­maaier gegeven.
  • We kwa­men aan in het rustige, vredi­ge drop­je Heeze.
  • Elsie zegt dat ze voor eeuwig en alti­jd van Jeroen zal houden.

Etymologie

Dit woord voert terug op het Lati­jnse woord tau­tolo­gia, maar de bestand­de­len zijn Grieks:

  • tau­tos (het­zelfde) + logos (woord, zeggen)

Weetje

Soms zit de tau­tolo­gie min of meer onzicht­baar ver­pakt in een andere term, zoals bij naan­brood (naan betekent in het Hin­di en Perzisch al brood) en som­brerohoed (som­brero betekent al hoed in het Spaans).

Wat vind jij?