Probleersel

Toen mijn oud­ste zoon net leerde spreken, heeft hij het geweldige woord “prob­leren” uit­gevon­den. Hij prob­leerde – par­don, deed een poging om het woord proberen uit te spreken, maar dat ging niet in één keer goed. Het woord leren kende hij al wel. Dus ergens in zijn vroeg­tal­ige brein moeten een paar synapsen een redener­ing als de vol­gende hebben ges­meed: als je iets nog moet leren en het dus nog niet goed kunt, dan ben je het aan het probleren.

Daar is geen speld tussen te kri­j­gen, natu­urlijk. Deze won­der­lijk mooie term heeft sinds­di­en dan ook een ere­plaats in mijn kleine privé­pan­theon van woor­den die eigen­lijk zouden moeten bestaan.

Ik moest aan dit ver­haal denken toen ik van­daag op een web­site wat reclame voor­bij zag flit­sen voor World of Warcraft.

World of... wow!
World of… wow!

Voor wie het niet weet: World of War­craft, of WoW, is een MMORPG. En voor wie dat niet weet, MMORPG is de even won­der­schone als onu­it­spreek­bare afko­rt­ing voor mas­sive­ly mul­ti­play­er online role-play­ing game.

Verder lezen Prob­leersel