The mysterious case of the freelance suffix

Als je denkt aan de organ­isatie van de heden­daagse arbei­ds­markt voor pro­fes­sionele dien­stver­len­ing, dan schi­eten woor­den als rid­der, sol­daat en huurl­ing je niet als eerste te bin­nen. Toch lopen er een hoop rond – maar waar? Ze zijn niet in loon­di­enst. Ze werken niet voor een uitzend­bu­reau. Ze vallen onder geen enkele cao. Het zijn de koene stri­jders van de arbei­ds­markt: de free­lancers.

Verder lezen The mys­te­ri­ous case of the free­lance suf­fix

Per se vs. persé

Je ziet wel eens dat de uit­drukking per se [uit­spraak: “per see”] gespeld wordt als per­sé. Is dat (ook) cor­rect? Is er een ver­schil in beteke­nis? En nu we het er toch over hebben: hoe zit dat met “perse” (zon­der accent); mag je die schri­jfwi­jze ook gebruiken? En is de uit­spraak dan ook anders? We leggen het uit!

Verder lezen Per se vs. per­sé

Taalterm van de week: Backroniem

De taal­term van deze week, back­ro­niem, doet graag zijn best om erbij te horen. Hij is er niet vies van om zichzelf een beet­je te plooien en strekken, om zo aansluit­ing te vin­den bij zijn grote voor­beelden. Dat hij daarmee miss­chien iets van zijn authen­ticiteit opof­fert, neemt hij graag op de koop toe.

Verder lezen Taal­term van de week: Back­ro­niem