Business vs. busyness

Als je hap­py omtovert in een zelf­s­tandig naam­wo­ord, kri­jg je hap­pi­ness. Doe je het­zelfde met emp­ty, dan kri­jg je empti­ness. De y aan het eind van het bijvoeglijk naam­wo­ord veran­dert steeds net­jes in een i voor de uit­gang -ness.

Je zou dus denken dat je busy dan ook braaf kunt omvor­men tot busi­ness. Maar nee. Dat moet busy­ness zijn. Maar wacht even… Busi­ness bestaat toch wel? Jazek­er, maar het betekent heel iets anders!

Verder lezen Busi­ness vs. busy­ness

Taalterm van de week: Eggcorn

De taal­term van deze week, eggcorn, is een beet­je de weg kwi­jt. Maar ook weer niet hele­maal, want hij weet pre­cies waar hij wil zijn en hij zit daar ook behoor­lijk in de buurt. Maar wie goed kijkt, zie toch dat hij nog een paar laat­ste stap­pen moet zetten om écht thuis te komen.

Verder lezen Taal­term van de week: Eggcorn