Taalterm: Versvoet

De taal­term van deze week, versvoet, heeft totaal geen moeite met een lange wan­del­ing. De hele clou, vin­dt hij, is dat je het ritme waarin je wan­delt gewoon een beet­je moet afwis­se­len. Maar soms houdt hij het lief­st juist pre­cies het­zelfde ritme aan; dan telt hij bijvoor­beeld tot zes en begint hij vrolijk weer opnieuw.

Verder lezen Taal­term: Versvoet