Taalterm van de week: Versvoet

De taal­term van deze week, versvoet, heeft totaal geen moeite met een lange wan­del­ing. De hele clou, vin­dt hij, is dat je het ritme waarin je wan­delt gewoon een beet­je moet afwis­se­len. Maar soms houdt hij het lief­st juist pre­cies het­zelfde ritme aan; dan telt hij bijvoor­beeld tot zes en begint hij vrolijk weer opnieuw.

Lees verder Taal­term van de week: Versvoet

Taalterm van de week: Alexandrijn

De taal­term van deze week, alexan­dri­jn, is een beet­je een roman­ti­cus en heeft ook een zwak voor helden­ver­halen. Hij vin­dt ook dat als je ergens goed in bent, je dat best vaak mag doen. Een keer of zes, om pre­cies te zijn.

Lees verder Taal­term van de week: Alexan­dri­jn