Drugseters

Mensen die onder de invloed verk­eren van drank of drugs willen nog wel eens rare din­gen doen. Ze kun­nen dan ook bete uit de buurt bli­jven van voer­tu­igen of gevaar­lijke voor­w­er­pen. Denk maar aan de tri­este ver­halen over mensen die straal­be­zopen auto gaan rij­den: voor je het weet ben je dood of ben je een moordenaar.

Het gekke is dat er een groep moor­de­naars geweest is die dit juist nas­treefde. Tij­dens hun moord­par­ti­jen ver­keer­den ze opzettelijk onder de invloed van drugs, en ze zijn er ook nog in ges­laagd om een woord aan de Engelse taal toe te voe­gen: assas­sin.

Verder lezen Drugseters

Taalterm van de week: Alexandrijn

De taal­term van deze week, alexan­dri­jn, is een beet­je een roman­ti­cus en heeft ook een zwak voor helden­ver­halen. Hij vin­dt ook dat als je ergens goed in bent, je dat best vaak mag doen. Een keer of zes, om pre­cies te zijn.

Verder lezen Taal­term van de week: Alexandrijn

Voegen voor en voegen na

Zie er maar eens aan te ontkomen, als je een dochter hebt: Bar­bie. En als je je meis­je dan toch zo’n pop geeft en denkt dat je daarmee klaar bent, dan komt er nog een ver­rass­ing op je af. Want die pop, dat was maar het begin.

Bar­bie wil namelijk aller­lei avon­turen beleven, en daar­voor zijn even­zoveel hand­i­ge acces­soirepakket­ten te kri­j­gen. Ze wil bijvoor­beeld relax­en in haar Mal­ibu droomhuis, gaan stap­pen in een Fash­ion­ista-out­fit, of een dag­je chillen aan zee met het hond­je in haar Out­door Strand­pick­nick­speelset. Maar wat heeft dat met taal te maken?

Verder lezen Voe­gen voor en voe­gen na

Appeltjes van… narangi?

Het woord oran­je heeft voor de gemid­delde Ned­er­lan­der een posi­tieve con­no­tatie, want de kleur oran­je is voor Hol­lan­ders een bli­je kleur. Je moet toe­val­lig een zuur­pruim tre­f­fen die en een hekel heeft aan het Ned­er­lands elf­tal en een over­tu­igd repub­likein is, wil hij oran­je lelijk vinden.

Oran­je, dat is de kleur van onze voet­bal­trots en van ons konin­klijk huis, dat zelfs het Huis van Oran­je Nas­sau heet. Kor­tom, oran­je geeft de Ned­er­lan­der het gevoel thuis te zijn. Toch is hij maar een paar gedacht­e­spronget­jes ver­wi­jderd van het Verre Oosten.

Verder lezen Appelt­jes van… narangi?