Koekje van Hollands deeg

Het bedri­jven van cul­tureel impe­ri­al­isme, en dan in het bij­zon­der taalimpe­ri­al­isme, is een aardi­ge manier om de tijd door te komen. Het is een hob­by die je als cul­tu­ur onge­merkt gaat beoe­fe­nen op het moment dat je op een bepaald gebied hele­maal boven aan de grote cul­turele voed­selketen komt te staan.

Lees verder Koek­je van Hol­lands deeg

Kunnen kannibalen vegetarisch zijn?

Planten zijn kleine tove­naars. Ze zetten energie van de zon om in lev­ende materie, via een pro­ces dat foto­syn­these heet. Dieren kun­nen dat niet, dus zij eten die planten en kri­j­gen op die manier de lev­en­skracht van de zon bin­nen. Zulke dieren wor­den her­bi­voren genoemd.

Maar er zijn ook dieren die geen planten eten. In plaats daar­van eten deze car­ni­voren dieren die wél planten eten. En ten slotte zijn er ook wezens die planten én dieren oppeuze­len; dat zijn de omni­voren. Daar horen wij mensen ook bij.

Lees verder Kun­nen kan­ni­balen veg­e­tarisch zijn?

Drugseters

Mensen die onder de invloed verk­eren van drank of drugs willen nog wel eens rare din­gen doen. Ze kun­nen dan ook bete uit de buurt bli­jven van voer­tu­igen of gevaar­lijke voor­w­er­pen. Denk maar aan de tri­este ver­halen over mensen die straal­be­zopen auto gaan rij­den: voor je het weet ben je dood of ben je een moor­de­naar.

Het gekke is dat er een groep moor­de­naars geweest is die dit juist nas­treefde. Tij­dens hun moord­par­ti­jen ver­keer­den ze opzettelijk onder de invloed van drugs, en ze zijn er ook nog in ges­laagd om een woord aan de Engelse taal toe te voe­gen: assas­sin.

Lees verder Drugseters