Wat hebben de woorden ‘sarcofaag’ en ‘carnivoor’ met elkaar gemeen?

Het zijn geen ter­men die je meteen zij aan zij verwacht: sar­co­faag en car­nivoor. De ene gaat over menselijke begrafenis­ritue­len en de andere over de Dar­win­is­tis­che strug­gle for life. Toch zijn bei­de ter­men nauw ver­want. Hoe kan dat?

De korte samen­vat­ting is, gek genoeg: ze beteke­nen pre­cies het­zelfde.

Verder lezen Wat hebben de woor­den ‘sar­co­faag’ en ‘car­nivoor’ met elka­ar gemeen?

Koekje van Hollands deeg

Het bedri­jven van cul­tureel impe­ri­al­isme, en dan in het bij­zon­der taalimpe­ri­al­isme, is een aardi­ge manier om de tijd door te komen. Het is een hob­by die je als cul­tu­ur onge­merkt gaat beoe­fe­nen op het moment dat je op een bepaald gebied hele­maal boven aan de grote cul­turele voed­selketen komt te staan.

Verder lezen Koek­je van Hol­lands deeg

Kunnen kannibalen vegetarisch zijn?

Planten zijn kleine tove­naars. Ze zetten energie van de zon om in lev­ende materie, via een pro­ces dat foto­syn­these heet. Dieren kun­nen dat niet, dus zij eten die planten en kri­j­gen op die manier de lev­en­skracht van de zon bin­nen. Zulke dieren wor­den her­bi­voren genoemd.

Maar er zijn ook dieren die geen planten eten. In plaats daar­van eten deze car­ni­voren dieren die wél planten eten. En ten slotte zijn er ook wezens die planten én dieren oppeuze­len; dat zijn de omni­voren. Daar horen wij mensen ook bij.

Verder lezen Kun­nen kan­ni­balen veg­e­tarisch zijn?