TaalKiekje: In of over vijf jaar

Een tijd­je gele­den gespot in de krant: de nationale poli­tie wil meer aan­dacht best­e­den aan inclu­siviteit en diver­siteit. Een lovenswaardig streven, maar hoe zit het met die tijdli­jn: “in vijf jaar”? Dat klinkt een beet­je als het Engelse in five years. In het Ned­er­lands zou ik eerder verwacht­en: “over vijf jaar”.

Is daarmee “in vijf jaar” in deze con­text dan ook fout? Is het een angli­cisme? Daar kun je over stegge­len, maar het lijkt nut­tig om een onder­scheid aan te houden tussen “in x jaar” en “over x jaar”.

Dan betekent in x jaar zoveel als: uit­ges­meerd over een peri­ode van x jaren. En over x jaar is dan: nadat x jaren ver­streken zijn. Het is het ver­schil tussen “Je kunt deze hypotheek in 30 jaar aflossen” (over de hele peri­ode heen) en “We kun­nen ons energiecon­tract over 3 jaar te ver­len­gen” (nadat de peri­ode voor­bij is).

Zo bezien is er dus ook een ver­schil in beteke­nis tussen bijvoor­beeld We kun­nen het muurt­je in drie dagen met­se­len en We kun­nen het muurt­je over drie dagen met­se­len.

Wat denk jij: in, over… wat maakt het uit?

Abonneer
Laat het weten als er
guest

2 Comments
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bart Hoetink

Om de ver­war­ring nog wat te ver­groten: In vijf jaar kan ook wor­den gebruikt in de beteke­nis: Dit heb ik in vijf jaar niet meege­maakt, waarmee dan ver­wezen wordt naar het achter ons liggende lustrum.