TaalKiekje: Herinner je deze nog?

Het is alweer een tijd­je gele­den dat dit TaalKiek­je zich door de Taalei­doscoop aan nieuws­gierige ogen opdrong. Het was in een hip dames­blad – de Lin­da, de Chan­tal, ik weet het niet meer – en het was ten tijde van het Euro­visie Songfes­ti­val in Ned­er­land. Ik zat in de wachtkamer de tijd te doden tot mijn moed­er terugk­wam van haar bezoek aan de mond­hy­giënist en tan­darts, en ik ver­maak­te me met de leestafel. (Gezicht veilig ver­stopt achter een mond­masker, weet je nog?)

Bij deze pag­i­na­grote quote zak­te me ineens de moed in de schoe­nen. Nikkie de Jager, een van de pre­sen­ta­toren van het Songfes­ti­val, wordt hier geciteerd in een opperbeste bui, vol over­tuig­ing dat “herin­neren zullen ze me”.

Par­don, wat?

De quote maakt het niet duidelijk, maar waaraan moest Nikkie pre­cies herin­nerd wor­den? Miss­chien had iemand tegen haar gezegd: ik herin­ner je wel aan je tan­dart­saf­spraak. Of miss­chien had de Belast­ing­di­enst gezegd: we herin­neren u aan uw betalingsverplichting.

Nee, ik doe natu­urlijk mal en houd me voor de domme. Wat hier over­duidelijk had moeten staan was: “Meid, herin­neren zullen ze zich me”.

Het is niet de eerste keer dat ik bij wed­erk­erende werk­wo­or­den het wed­erk­erend voor­naam­wo­ord zie weg­vallen. Deze trend is al een tijd­je aan de gang. Denk bijvoor­beeld aan de vele webpagina’s met een “Registreer”-knop. Ter­wi­jl het toch echt zich reg­istr­eren is, en de knop dus “Reg­istreer u” of “Reg­istreer je” had moeten zijn.

Maar ook de Ned­er­landse Kon­ing maakt er een pot­je van. In de Troonrede van 2013 staat in de geschreven tekst gewoon “de vraagstukken waarover u zich gaat buigen” – maar Willem-Alexan­der zei tij­dens zijn toe­spraak zon­der enige ironie “de vraagstukken waarover u gaat buigen”. Ik zag de par­lementsle­den al kromge­bo­gen staan, starend naar die vraagstukken op de grond.

En het illus­tere NOS Jour­naal berichtte in 2019 dat bij een protest “Tien­duizen­den scholieren verza­melden in Den Haag”. Postzegels miss­chien, of Pokémon-kaarten.

Is dit jou ook opgevallen? Zijn het gewoon slordighe­den, of is hier echt iets aan het veran­deren in de taal? De tijd zal het leren. Hoe dan ook, hier bij Taalei­doscoop kun je alti­jd ver­heugen op nieuwe taalver­halen! Eh…

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties