TaalKiekje: Merknaam door de mangel

Onlangs in de krant: een kort artikel waarin dezelfde merk­naam – die in dit geval ook een bedri­jf­s­naam is – op maar lief­st drie ver­schil­lende manieren wordt gespeld!

Ga maar na: we vin­den hier “Ebay” met alleen een begin­hoofdlet­ter, “EBay” met twee begin­hoofdlet­ters, én “eBay” met een camel­case. Maar welke vorm is dan de juiste? Een sim­pel bezoek­je aan de web­site van het bedri­jf in kwest­ie geeft het antwo­ord: eBay is de enige juiste schrijfwijze.

Het zoge­naamde donor­principe stelt dat als de “eige­naar” van een naam een bepaalde spelling hanteert, je zelf die schri­jfwi­jze ook volgt. 

Som­mige taalau­toriteit­en voor het Ned­er­lands vin­den dat je, ondanks het donor­principe, aan het begin van een zin tóch een hoofdlet­ter moet schri­jven, zelfs als de donor zijn merk­naam ver­plicht laat begin­nen met een kleine let­ter (zoals bij eBay of iPhone). Bij Taalei­doscoop denken we daar anders over: de donor heeft het voor het zeggen. Wat ons betre­ft had de open­ingszin van dit artikel dus moeten begin­nen met “eBay verkoopt zijn adver­ten­ti­etak…” – inder­daad, met een kleine e als openingsletter.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties