TaalKiekje: Beetje simpel

Op Insta­gram zie je nogal wat reclame langskomen. Daarachter zit­ten meer of min­der slimme algo­ritmes die proberen te voor­spellen wat de gebruik­er – ik, in dit geval – aantrekke­lijk vin­dt. Dit TaalKiek­je is een screen­shot van zo’n advertentie.

En ons lieve algo­ritme dacht ken­nelijk dat ik wel geïn­ter­esseerd zou zijn in een “sim­plis­tisch en sti­jlvol” stuk­je handge­maak­te kun­st aan de muur. Maar ja, hoe fraai je lijn­tekenin­gen van ken­merk­ende stads­gezicht­en ook zijn, je moet ze niet sturen naar de bure­len van Taalei­doscoop en dan stug vol­houden dat ze “sim­plis­tisch” zijn!

Ik zit hier natu­urlijk een beet­je pedant te doen, want ik snap wel degelijk wat ze bedoe­len. De kunst­werk­jes zijn min­i­mal­is­tisch, zon­der kleur, tot hun essen­tie terugge­bracht, bij­na als een schets. Ze zijn, sim­pel gezegd… simpel.

Maar zijn ze daarmee ook sim­plis­tisch? Ik zou denken van niet.

Het woord sim­pel betekent: een­voudig, onge­com­pliceerd. Het is een neu­traal woord zon­der sterke con­no­tatie: het draagt geen posi­tieve of negatieve gevoel­swaarde met zich mee. Een “sim­pel plan” kan geni­aal zijn, maar ook ron­duit onvoldoende.

Sim­plis­tisch daar­ente­gen heeft wél een duidelijke con­no­tatie: het woord draagt een nare bijs­maak. Het betekent zoi­ets als: te een­voudig, niet goed door­dacht, niet vol­doende. Als je zegt dat iets een “sim­plis­tis­che weer­gave van de feit­en” is, dan bedoel je nadrukke­lijk niet dat de sprek­er het geheel bril­jant heeft samengevat.

En daarmee kom ik bij de handge­maak­te en sti­jlvolle muurver­sierin­gen die Insta­gram me probeerde aan te smeren. Die heb ik natu­urlijk niet gekocht – al was het alleen maar om dat woord­je sim­plis­tisch. Bij “sim­plis­tis­che kun­st” denk ik eerder aan het schat­tige kras- en kri­jtwerk van een stel­let­je eerste­groepers: onbe­taal­baar voor de oud­ers, niet zozeer voor de rest.

Is er een woord dat beter zou passen in deze adver­ten­tie? Min­i­mal­is­tisch miss­chien. Chic of ele­gant, zou ook kun­nen. Of anders klassiek, of puur, of ambachtelijk. Er zijn vast meer mogelijke alter­natieven die de kans grot­er mak­en dat mensen op “Shop Now” klikken…

Heb jij nog suggesties?

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties