TVDW: Synoniem

De taalterm van deze week, synoniem, heeft een dubbelganger. Vaak lijkt die dubbelganger helemaal niet op het origineel, maar tóch zijn ze wel hetzelfde. Min of meer, dan…

Definitie

Een synoniem is een woord met dezelfde betekenis als een ander woord.

“Pure” synonymie zijn zeldzaam; meestal hebben de twee woorden een verwante betekenis, maar met een iets andere gevoelswaarde, ook afhankelijk van de context.

Voorbeelden

  • Bijzonder’ en ‘speciaal’ zijn synoniemen.
  • Oom Piet noemt zijn auto altijd “mijn wagen”.
  • De coach vindt ‘doelpunt’ een mooier woord dan ‘goal’.

Etymologie

Via het oud-Frans (synonyme) en het Latijn (synonymum) voert dit woord terug op het Grieks:

  • synonymon (gelijkbetekenend woord; van syn [dezelfde] + onoma [naam])

Weetje

Het tegenovergestelde van een synoniem is een antoniem, een woord met een tegengestelde betekenis. En daarmee is antoniem dus een antoniem van synoniem.

Zie ook: metonymie, wat je kunt beschouwen als een vorm van synonymie.

Wat vind jij?