Steak vs. stake

Er is in het Engels nogal een ver­schil tussen to burn the steak aan de ene kant en to burn at the stake aan de andere. En dat ver­schil zit hem niet alleen in het woord­je at. Oftewel: de ene steak is de andere stake niet, en je doet er goed aan ze net­jes uit elka­ar te houden. Hoe dat zit? We leggen het uit!

Waar hebben we het over?

Homo­fo­nen zijn notoir lastig als het op de spelling aankomt. Dat is ook niet zo gek: de hele clou is dat ze pre­cies het­zelfde klinken.

Betekenis en gebruik

  • Een steak is een vleesprod­uct, met name een stuk of lap vlees om te braden of te grillen, en dan nog met name van rundvlees.
  • Een stake is een ver­ti­cale paal, meestal met een puntig uiteinde (denk aan het Ned­er­landse woord staak). Maar een stake kan ook een belang zijn, in de zin van ergens “een belang in hebben” of “belang bij hebben”.

Voorbeelden 

  • I’m a veg­e­tar­i­an, so I don’t eat steak.
  • Would you like your steak cooked rare, medi­um, or well done?
  • To build the fence, let’s start by dri­ving the stakes into the ground.
  • Moira sold her stake in the com­pa­ny when she left.
  • Does he real­ize what’s at stake here?

In het ver­lengde van de beteke­nis “belang” kan stake ook “inleg” of “inzet” beteke­nen, bijvoor­beeld bij een wed­den­schap of spel.

  • Farid’s bold chal­lenge just raised the stakes in the game.
  • I’d get very ner­vous play­ing high-stakes poker.

Even opletten

Een bij­zon­dere stake was een heel spec­i­fiek soort paal, namelijk de brand­paal (denk aan “iemand aan de brand­paal nage­len”). De Engelse uit­drukking to burn at the stake betekent dan ook: terecht­stellen door ver­brand­ing op de brandstapel.

Dit gruwelijke gebruik werd in de Baby­lonis­che oud­heid al gebruikt en vierde hoogtij in de Europese mid­deleeuwen. Het duurde uitein­delijk tot in de 18e eeuw voor­dat het defin­i­tief werd afgeschaft.

Weetje

Het is niet duidelijk hoe stake de stap heeft gemaakt van “staak” of “paal” naar “belang” of “inleg”. Eén sug­gestie is dat gokkers hun inleg bij een wed­den­schap aan een paal prik­ten, maar dat is niet over­tu­igend bewezen.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties