Shrank vs. shrunk

Er zijn in het Engels veel onregel­matige werk­wo­or­den. Go-went-gonedri­ve-drove-dri­venswim-swam-swum, je kent ze wel. Maar hoe zit dat met shrink, wat is daar­van de verleden tijd – shrunk? Of toch shrank? Of mag het miss­chien alle­bei? En zo ja, is er dan een ver­schil in beteke­nis? We zoeken het uit!

Waar hebben we het over?

Bij som­mige werk­wo­or­den bestaat er zow­el een regel­matige als een onregel­matige ver­voeg­ing. Maar dat er twéé onregel­matige vor­men naast elka­ar bestaan, dat gebeurt niet vaak.

Betekenis en gebruik

Eerst even de klassieke regel (maar let op, daar­van wordt steeds meer afgeweken):

  • Shrank is de onvoltooid verleden tijd van het werk­wo­ord shrink (“krimpen”).
  • Shrunk is het voltooid deel­wo­ord van shrink.

Voorbeelden

Als we die lijn vol­gen, kri­jg je dus:

  • My sweater shrank when I put it in the dryer.
  • My sweater has shrunk, so I can’t wear it anymore.

Even opletten

Ik verk­lapte het al: dit was heel lang de gang­bare regel, maar dat is aan het veran­deren. Met name in het Amerikaans-Engels is shrunk bezig aan een opmars als onvoltooid verleden tijd. Dan zou je dus ook kun­nen zeggen:

  • My sweater shrunk when I put it in the dryer.

Dit gebruik bestaat al eeuwen, maar heeft in 1989 een flinke ste­un in de rug gekre­gen dankz­ij een pop­u­laire com­e­dy­film: Hon­ey, I Shrunk the Kids. (Dat zou vol­gens de “oude” regel dus hebben moeten zijn: Hon­ey, I Shrank the Kids.)

“Shrank”?

Inmid­dels beschouwen veel taalau­toriteit­en zow­el shrank als shrunk als een cor­recte onvoltooid verleden tijd, met name in het Amerikaans-Engels. Er is geen enkel ver­schil in beteke­nis of con­no­tatie.

Weetje

Je kunt ook nog andere ver­voeg­in­gen van shrink tegenkomen, namelijk shrinked (voor zow­el de o.v.t. als het voltooid deel­wo­ord) en shrunk­en (voor het voltooid deelwoord).

Deze bei­de vor­men zijn, zoals dat net­jes heet, non-stan­dard en kun je dus beter ver­mi­j­den in ver­zorgd (bijvoor­beeld zake­lijk) taalgebruik.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties