Shot

Afgelopen weekend stond het met grote letters in de hoofdkop op de voorpagina van het NRC. Leest u even mee: Bush geeft economie VS ‘injectie in de arm’. Injectie in de arm, ja ja. Met of zonder aanhalingstekens, het klinkt even gekunsteld als misplaatst. Ik snap heus wel wat ze bedoelen, daar ligt het niet aan. Het is een letterlijke vertaling van de Engelse idiomatische uitdrukking a shot in the arm.

Het duurt maar héél even!
Het duurt maar héél even!

Een idiomatisch uitdrukking (of idioom) is een combinatie van woorden waarvan de betekenis niet de optelsom is van de letterlijke betekenis van de bestanddelen. Zo heeft nu komt de aap uit de mouw niets te maken met apen of mouwen, en als je met iemand nog een appeltje te schillen hebt, ben je beslist niet van plan om met een dunschiller in zijn fruitmand te duiken.

Op precies dezelfde manier heeft a shot in the arm niets te maken met het toedienen van een injectie in een van de bovenste ledematen. A shot in the arm is iets dat een probleem niet wezenlijk oplost, maar het wel een stimulans, een tijdelijke duw in de goede richting geeft, om de oplossing zo op weg te helpen.

Het letterlijk vertalen van idiomen wordt vaak genoeg gedaan, en kan heel vermakelijk zijn – mits je beide talen redelijk goed beheerst. Now that the monkey is out of the sleeve, I’ll tell him that I still have an apple to peel with him! Geen Engelssprekende die daar iets zinnigs van kan brouwen, laat staan dat ze het grappig vinden. Maar voor Nederlanders die ook redelijk Engels spreken is het een geestige dubbele-taalbodem. (Ter vergelijk de volgende zin: Ahora que el mono está fuera de la manga, le diré que tengo una manzana a pelar con él. Dat is precies dezelfde dubbele-taalgrap, maar als je geen Spaans kent, is er geen lol aan.)

Terug naar Bush. Wat heeft het NRC bezield om zijn shot in the arm te vertalen als een “injectie in de arm”? Als de president volgende week zegt dat no one can hold a candle to American scientists, gaat de krant ons dan vertellen dat “niemand een kaars kan houden bij” Amerikaanse wetenschappers? Hellup! De kop in kwestie zou ik gewoon geschreven hebben als “Bush geeft economie VS extra impuls”. Simpel, klaar.

Wat vind jij?